Навчально-методичні матеріали
Кваліфікація злочинів проти публічної безпеки та публічного порядку
Кафедра кримінального права і кримінології
Кваліфікація злочинів проти ПБ та ПП: програма навчальної дисципліни. Галузь знань - 0304 Право; напрям підготовки - 6.030402 Правоохоронна діяльність.
Опубліковано:   27-09-2018
Кваліфікація злочинів проти ПБ та ПП: робоча програма навчальної дисципліни. Галузь знань - 0304 Право; напрям підготовки - 6.030402 Правоохоронна діяльність.
Опубліковано:   27-09-2018
Кваліфікація злочинів проти ПБ та ПП: семінарські та практичні. Галузь знань - 0304 Право; напрям підготовки - 6.030402 Правоохоронна діяльність.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Кваліфікація злочинів, пов'язаних зі створенням та діяльністю злочинних організацій.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Кваліфікація злочинів проти громадського порядку.
Опубліковано:   27-09-2018
 
Пошук в електроному каталозі