Навчально-методичні матеріали
Кримінальне право: програма навчальної дисципліни. Галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські.
Опубліковано:   27-09-2018
Кримынальне право: робоча програма навчальної дисципліни. Галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські.
Опубліковано:   27-09-2018
Кримінальне право: семінарські та практичні. Галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські.
Опубліковано:   27-09-2018
Кримінальне право (Загальна частина): курсові роботи. Галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські.
Опубліковано:   27-09-2018
Кримінальне право: програма навчальної дисципліни. Галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохорона діяльність; спеціалізація - Інспектор поліції, Офіцер кінолог, Державно-правова .
Опубліковано:   27-09-2018
Кримінальне право: семінарські та практичні. Галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохорона діяльність; спеціалізація - Інспектор поліції, Офіцер кінолог, Державно-правова .
Опубліковано:   27-09-2018
Кримінальне право: робоча програма навчальної дисципліни. Галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохорона діяльність; спеціалізація - Інспектор поліції, Офіцер кінолог, Державно-правова .
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Поняття і система кримінального права.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Закон про кримінальну відповідальність.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі і часі.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Кримінальна відповідальність та її підстави.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочин та його види.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Склад злочину
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Об'єкт та предмет злочину
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Об'єктивна сторона злочину
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Суб'єкт злочину
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Суб'єктивна сторона злочину
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Стадії вчинення злочину
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Співучасть у злочині
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Повторність, сукупність та рецидив злочинів
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Обставини, що виключають суспільну небезпечність та протиправність (злочинність) діяння
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Звільнення від кримінальної відповідальності
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Кримінальне покарання та його види
Опубліковано:   27-09-2018
Тест лекції. Тема: Призначення покарання
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Звільнення від покарання та його відбування
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Поняття Особливої частини кримінального права, її система та значення. Наукові основи кваліфікації злочинів
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини проти життя та здоров'я особи
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини проти волі, честі та гідності особи
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини проти власності
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини у сфері господарської діяльності
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини проти громадської безпеки
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини проти громадського порядку та моральності
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини у сфері охорони державної таємниці, держаних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Злочини проти правосуддя
Опубліковано:   27-09-2018
 
Пошук в електроному каталозі