Навчально-методичні матеріали
Господарський процес (2018)
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Господарський процес" вибірковий компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Опубліковано:   04-09-2018
РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Господарський процес" вибірковий компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Опубліковано:   03-10-2018
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни "Господарський процес" вибіркових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою №1-2: "Судова влада і правосуддя в господарських відносинах. Поняття господарського процесу. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права"
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою №10: "Позов в господарському процесі"
Опубліковано:   04-09-2018
 
Пошук в електроному каталозі