Навчально-методичні матеріали
Метрологія та вимірювання
Кафедра кібербезпеки
Програма навчальної дисципліни
Опубліковано:   09-10-2018
Робоча програма навчальної дисципліни
Опубліковано:   09-10-2018
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Опубліковано:   09-10-2018
Характеристика дисципліни "Метрологія та засоби вимірювання" і її зв'язок з іншими дисциплінами
Опубліковано:   09-10-2018
Забезпечення єдності вимірювань
Опубліковано:   09-10-2018
Вимірювальна інформація як процес дослідження параметрів та характеристик сигналів
Опубліковано:   09-10-2018
Фізична сутність дії засобів вимірювання
Опубліковано:   09-10-2018
Обробка результату вимірювання
Опубліковано:   09-10-2018
Державний метрологічний нагляд
Опубліковано:   09-10-2018
Головні відомості про засоби електрорадіовимірювань
Опубліковано:   09-10-2018
Вимірювання параметрів елементів електричних і радіотехнічних схем
Опубліковано:   09-10-2018
Оптичні та оптико-фізичні вимірювання
Опубліковано:   09-10-2018
Особливості вимірювання неелектричних вели чин
Опубліковано:   09-10-2018
Лінійні та кутові вимірювання
Опубліковано:   09-10-2018
 
Пошук в електроному каталозі