Навчально-методичні матеріали
Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
Кафедра економіки та фінансів
Навчальна програма
Опубліковано:   10-10-2018
Робоча навчальна програма
Опубліковано:   10-10-2018
Тексти лекцій № 1 Мета впровадження та порядок розробки МСФЗ
Опубліковано:   10-10-2018
Тексти лекцій № 2 Концептуальна основа та Міжнародні стандарти фінансової звітності
Опубліковано:   10-10-2018
Тексти лекцій № 3 Облік за міжнародними стандартами
Опубліковано:   10-10-2018
Тексти лекцій № 4 Принципи підготовки та складання фінансової звітності
Опубліковано:   10-10-2018
Тексти лекцій № 5 Подання фінансової звітності
Опубліковано:   10-10-2018
Тексти лекцій № 6 Структура, зміст та порядок складання балансу
Опубліковано:   10-10-2018
Тексти лекцій № 7 Звіт про прибутки та збитки
Опубліковано:   10-10-2018
Тексти лекцій № 8 Звіт про рух грошових коштів
Опубліковано:   10-10-2018
Тексти лекцій № 9 Примітки до фінансових звітів і взаємозв'язок форм звітності
Опубліковано:   10-10-2018
Тексти лекцій № 10 Проміжна фінансова звітність
Опубліковано:   10-10-2018
НММ до семінарських занять
Опубліковано:   29-10-2018
 
Пошук в електроному каталозі