Навчально-методичні матеріали
Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Програма навчальної дисципліни
Опубліковано:   23-05-2018
Робоча навчальна програма
Опубліковано:   23-05-2018
Методичні матеріали до семінарських занять
Опубліковано:   23-05-2018
Методичні вказівки до самостійної роботи
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №1: "Предмет і завдання курсу. Загальнонаціональна мова та її складові"
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №2: "Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Культура мовлення. Мовний етикет"
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №3: "Науковий стиль сучасної української літературної мови"
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №4: "Особливості наукового тексту та професійного наукового викладення думки. Жанри наукового стилю"
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №5: " Жанри наукового стилю. Анотація. Стаття. Рецензія. Відгук"
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №6: " Лексика наукового стилю. Термін як мовне явище"
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №7: "Термінологія наукового дослідження"
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №8: "Редагування, його сутність та етапи. Специфіка редагування науково-популярної літератури"
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №9: "Особливості редагування наукової літератури"
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №10: "Переклад, його види. Правила перекладання наукових термінів"
Опубліковано:   23-05-2018
Лекція за темою №11: "Особливості перекладання наукових текстів"
Опубліковано:   23-05-2018
 
Пошук в електроному каталозі