Репозиторій ХНУВС в міжнародному рейтингу репозиторіїв «Ranking Web of Repositories» від Webometrics
2017-07-24 10:47:51

Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ займає 44 позицію з 59 репозиторіїв України і 1513 з 2372 інституційних репозиторіїв світу. Репозиторій ХНУВС піднявся на 113 позицій у порівнянні з рейтиногом за січень, де він посідав 1626 місце. Це свідчить про ефективну загальноуніверситетську політику відкритості в науковій діяльності: наповнення інституційного репозиторію науковими доробками працівників ХНУВС, підтримка вченими профілів в Google Scholar, публікаційна активність науковців університету та підвищення цитування публікацій авторів.

 
Пошук в електроному каталозі
Вхід