Новини

Звертаємо увагу читачів на монографію кандидата юридичних наук А. Г. Соломахи «Поліцейське право у науковій спадщині М. М. Цитовича».

Це одне із перших у вітчизняному правознавстві комплексне дослідження становлення, розвитку і трансформації поліцейського права в адміністративне право. «Відроджуючи ім’я Миколи Мартиніановича Цитовича, як поліцеїста, досліджуючи його наукову спадщину, ми відроджуємо цілу галузь знань – поліцейське право, яке формувалось зусиллями західноєвропейських учених, органічною частиною яких були надбання професорів Університету Святого Володимира», – наголошує автор монографії.

 

Збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» включено до інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки» – всеукраїнського проекту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals

Також, збірник розпочав повноцінне функціонування у сервісі GoogleScholar (Google Академії) - створено його бібліометричний профіль. Google Академія класифікує та оцінює текст кожної статті, її автора, видання, в якому стаття з'явилася, і частоту цитування даної роботи в науковій літературі.

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=KjdsUB4AAAAJ

   

Для всіх, кому цікаві новітні тенденції розвитку кримінального процесуального законодавства, бібліотека презентує монографію С. А. Паршака «Процесуальний порядок забезпечення прав учасників кримінального провадження під час закінчення досудового розслідування» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора О. О. Юхна. 

Це чергове видання із започаткованої серії «Бібліотечка слідчого та детектива: учасники кримінального провадження».

10 грудня - Міжнародний день прав людини

У межах університетських заходів до Всеукраїнського тижня права, бібліотека запрошує усіх першокурсників на Урок права «Правоохоронці на захисті прав людини» та ознайомлення з книжково-ілюстративною експозицією, яка висвітлює проблему забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ "Права людини - твої права"

Бібліотека отримала дарунок від доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук України, беззмінного президента Міжнародної асоціації істориків права, ректора Харківського національного університету внутрішніх справ (2003–2005 рр.), генерал-майора міліції Олександра Назаровича Ярмиша - видання «Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники,  документи та матеріали (1917–2017 рр.)» у 6-ти томах та «Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки» у 14-ти томах.

Бібліотека щиро вдячна Олександру Назаровичу за увагу та неодноразові цінні дарунки, що поповнюють наукову колекцію бібліотечного фонду університету.

Запрошуємо університетську спільноту ознайомитися з новою літературою по всіх галузях права, що надійшла до фондів бібліотеки завдяки спонсорській підтримці!

Бібліотека висловлює вдячність авторському колективу у складі  начальника факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми В’ячеслава Маркова та представника кафедри іноземних мов Ганни Оганезової за дарунок - 150 примірники навчального посібника «Human Trafficking Counteraction» для курсантів II курсів, які навчаються за спеціалізацією «торгівля людьми» 

Бібліотека запрошує першокурсників на Урок пам’яті «Дорогами визволення України»  (до Дня визволення України від фашистських загарбників 28 жовтня), якій відбудеться 31 жовтня о 10.00 в загальному читальному залі (к.110).

Вічна слава солдату – герою і солдатові без нагород,
хто загинув хоробро у бою, захищаючи рідний народ!

Перша 12345678910...18
 
Пошук в електроному каталозі