Навчально-методичні матеріали
Кафедра загальноправових дисциплін
Предмети

Адмін. практика

Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративна юстиція

Адміністративне право і процес ПД

Адміністративне право і процес ПЗ

Адміністративне право та процес МС

Адміністративне судочинство

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства

Актуальні проблеми регіонального розвитку

Актуальні проблеми сучасного адміністративного права і процесу

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

Державне будівництво та самоврядування в Україні

Державне право зарубіжних країн

Доктрини адміністративного права та процесу: історія та сучасність

Доктрини інформаційного права: історія і сучасність

Доктрини конституційного права

Доктрини конституційного права: історія та сучасність

Доктрини муніціпального права: історія та сучасність

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності

Інформаційне право

Інформаційне право

Історико-правові доктрини (концепції) держави та права

Історія держави та права

Історія держави та права зарубіжних країн

Історія держави та права України

Історія правових учень

Історія правоохоронних органів

Комплексний екзамен за спеціалізацією "Адміністративно-правова"

Конституційне право ПД

Конституційне право ПЗ

Методичні матеріали

Методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали до семінарських занять

Методичні матеріали до семінарських занять

Методичні матеріали до семінарських занять

Методологія права

Міжнародне інформаційне право

Міжнародне право ПД

Міжнародне право ПЗ

Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності

Муніципальне право

Напрями розвитку науки адміністративного права і процесу

Напрями розвитку науки інформаційного права

Напрями розвитку науки конституційного права

Напрямки розвитку науки історія держави і права

Напрямки розвитку правової доктрини України

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організація роботи органів юстиції

Основи правознавства

Порівняльне правознавство

Право Європейського Союзу ПД

Право Європейського Союзу ПЗ

Правове регулювання адміністративних послуг

Правові засади запобігання корупції

Правові засади запобігання корупції

Правознавство

Правотворча діяльність суб'єктів публічної адміністрації

Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів

Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень

Проблеми теорії права

Програма

Програма

Програма

Програма

Програма

Публічне адміністрування

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Судові та правоохоронні органи України ПД

Судові та правоохоронні органи України ПЗ

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

Сучасні проблеми державотворення України

Сучасні теорії (доктрини) права

Теорія держави та права

Юридичне документознавство ПД

Юридичне документознавство ПЗ

 
Пошук в електроному каталозі