Навчально-методичні матеріали
Кафедра загальноправових дисциплін
Предмети

Адвокатура України

Адміністративна відповідальність

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративна юстиція

Адміністративне право

Адміністративне право і процес

Адміністративне право і процес ПД

Адміністративне право та процес

Адміністративний процес

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства

Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства

Актуальні проблеми сучасного адміністративного права і процесу

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Виконавче провадження

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

Державне будівництво та самоврядування в Україні

Державне право зарубіжних країн

Доктрини інформаційного права: історія і сучасність

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності

Інформаційне право

Історико-правові доктрини (концепції) держави та права

Історія держави та права

Історія держави та права зарубіжних країн

Історія держави та права України

Історія правових учень

Історія правоохоронних органів

Конституційне право

Конституційне право України

Методологія права

Митне право

Міжнародне інформаційне право

Міжнародне право

Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності

Муніципальне право

Напрями розвитку науки інформаційного права

Напрямки розвитку науки історія держави і права

Напрямки розвитку правової доктрини України

Нотаріат України

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Основи правознавства

Порівняльне правознавство

Право Європейського Союзу

Правове регулювання ринку фінансових послуг

Проблеми теорії права

Публічне адміністрування

Судові та правоохоронні органи України (правознавство)

Судові та правоохоронні органи України (правоохоронна діяльність)

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

Сучасні теорії (доктрини) права

Теорія держави та права

Юридичне документознавство

 
Пошук в електроному каталозі
Вхід