Навчально-методичні матеріали
Кафедра соціології та психології
Предмети

Анатомія та еволюція нервової системи

Антропологія

Вікова психологія

Вступ до конфліктології

Вступ до спеціальності

Гендерна психологія

Геронтопсихологія

Диференційна психологія

Діагностика кримінальної та адиктивної поведінки

Економічна соціологія

Експериментальна психологія

Етнопсихологія

Загальна психологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Інженерна психологія

Історія психології

Історія та методологія психології/аспірантура

Історія та методологія юридичної психології/аспірантура

Клінична психологія

Компьютерні методи практичної психології

Компьютерні методи психодіагностики

Конфліктологія

Кризова психологія

Кримінальна психологія

Методика викладання психології

Методика викладання соціології

Методика викладання соціології

Методика проведення експертизи в різних галузях психології

Методика та організація наукових досліджень

Методологія та організація наукового дослідження

Методологія та технології проведення тренінгу

Методологія та технорлогії проведення тренінгів

Невербальна психодіагностика

Нейролінгвістичне програмування

Оганізаційна психологія

Основи антропогенезу

Основи біології та генетики людини

Основи конфліктології

Основи наукових досліджень

Основи психогенетики

Основи психокорекційної роботи

Основи психологічного консультування

Основи психологічної практики

Основи психореабілітації

Основні теорії та концепції особистості в психології/аспірантура

Паблик рилейшнз

Патопсихологія

Педагогічна практика

Педагогічна психологія

Педагогічна психологія

Політична психологія

Практикум з загальної психології

Практикум з загальної психології

Практична психологія

Проблеми домашнього насильства та його профілактика і корекція

Проблеми сучасної практичної психології

Психодіагностика

Психодіагностика особистості та міжособистісних стосунків

Психодіагностика та корекція сімейних стосунків

Психологічна служба та соціальна робота

Психологічне забезпечення управління персоналом

Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації

Психологія

Психологія агресії

Психологія гри

Психологія девіантної поведінки

Психологія девіантної поведінки

Психологія масової поведінки

Психологія організацій

Психологія особистості

Психологія правоохоронної діяльності/аспірантура

Психологія праці

Психологія професійної діяльності

Психологія реклами

Психологія розвитку

Психологія сексуальності

Психологія сексуальності

Психологія сексуальності

Психологія сім'ї

Психологія сім'ї

Психологія спілкування

Психологія стресу

Психологія творчості

Психологія творчості

Психологія толерантності

Психологія травмуючих ситуацій

Психологія управління

Психопрофілактика та психогімнастика

Психотерапія дітей та підлітків

Психотехнологія та психологічна культура особистості

Психофізіологія

Робоча програма

Соціальна політика

Соціальна психологія особистості

Соціальна робота та психологічна служба

Соціальна та корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім'ї

Соціальні та політичні конфлікти

Соціальні та політичні конфлікти

Соціально-психологічний тренінг

Соціологічний практикум

Соціологія

Соціологія громадської думки

Соціологія молоді

Соціологія праці

Соціологія управління

Спецпрактикум з психокорекції

Структура та методи наукового дослідження в психології/аспірантура

Сучасні методи психокорекційної роботи з неповнолітніми

Сучасні психологічні практики

Сучасні соціологічні теорії

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретична та практична психологія/аспірантура

Теоретичні та методологічні проблеми психології

Теорія і практика управлінського консалтингу

Теорія та методи роботи з персоналом

Теорія та методика соціальної роботи

Фізіологія ЦНС та ВНД

Юридична психологія

 
Пошук в електроному каталозі
Вхід