Навчально-методичні матеріали
Кафедра соціології та психології
Предмети

Актуальні питання прикладної юридичної психології

Анатомія та еволюція нервової системи

Антропологія

Вікова психологія

Вікова та педагогічна психологія

Вступ до конфліктології

Вступ до спеціальності

Гендерна психологія

Геронтопсихологія

Диференційна психологія

Діагностика кримінальної та адиктивної поведінки

Еволюція, анатомія та фізіологія цнс

Економічна соціологія

Експериментальна психологія

Етнопсихологія

Загальна психологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Інженерна психологія

Історія психології

Історія та методологія психології/аспірантура

Історія та методологія юридичної психології

Історія та методологія юридичної психології/аспірантура

Кадри і безпека організацій

Клінична психологія

Компьютерні методи практичної психології

Компьютерні методи психодіагностики

Конфліктологія

Кризова психологія

Кримінальна психологія

Культура професійного спілкування

Методика викладання психології

Методика викладання соціології

Методика викладання у вищій школі

Методика викладання у вищій школі

Методика проведення експертизи в різних галузях психології

Методика та організація наукових досліджень

Методологія та організація наукового дослідження

Методологія та технологія проведення тренінгу

Невербальна психодіагностика

Нейролінгвістичне програмування

Органiзацiйна психологiя

Організаційна психологія

Основи антропогенезу

Основи біології та генетики людини

Основи демократії

Основи конфліктології

Основи наукових досліджень

Основи психогенетики

Основи психокорекційної роботи

Основи психологічного консультування

Основи психологічної практики

Основи психореабілітації

Основи психотерапії

Основні теорії та концепції особистості в психології/аспірантура

Паблик рилейшнз

Патопсихологія

Педагогіка

Педагогіка та психологія вищої школи

Педагогічна практика

Педагогічна психологія

Політична психологія

Порівняльна психологія

Практикум "Робота з персоналом"

Практикум з вікової та педагогічної психології

Практикум з загальної психології

Практикум з загальної психології

Практична психологія

Проблеми домашнього насильства та його профілактика і корекція

Проблеми кіберадикції та шляхи її попередження

Проблеми сучасної практичної психології

Програма атестації

Програма науково - педагогічної практики

Психодіагностика

Психодіагностика особистості та міжособистісних стосунків

Психодіагностика та корекція сімейних стосунків

Психологiчне забезпечення управлiння персоналом

Психологiя управлiння

Психологічне забезпечення управління персоналом

Психологічний спец.практикум по спеціалізації

Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації

Психологічні теорії мотивації

Психологія

Психологія агресії

Психологія гри

Психологія девіантної поведінки

Психологія здоров'я

Психологія масової поведінки

Психологія організацій

Психологія особистості

Психологія правоохоронної діяльності

Психологія правоохоронної діяльності/аспірантура

Психологія праці

Психологія праці та інженерна психологія

Психологія професійної діяльності

Психологія реклами

Психологія розвитку

Психологія сексуальності

Психологія сім'ї

Психологія спілкування

Психологія стресу

Психологія та корекція сімейних стосунків

Психологія творчості

Психологія толерантності

Психологія травмуючих ситуацій

Психологія управління

Психопрофілактика та психогімнастика

Психотерапія дітей та підлітків

Психотехнологія та психологічна культура особистості

Психофізіологія

Соціальна політика

Соціальна психологія

Соціальна психологія особистості

Соціальна робота та психологічна служба

Соціальна та корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім'ї

Соціальні та політичні конфлікти

Соціально-психологічний тренинг

Соціологічний практикум

Соціологія

Соціологія громадської думки

Соціологія молоді

Соціологія праці

Соціологія прогнозування

Соціологія управління

Спецпрактикум з психокорекції

Структура та методи наукового дослідження в психології/аспірантура

Структура та методи наукового дослідження в сучасній психології

Сучасні методи психокорекційної роботи з неповнолітніми

Сучасні напрямки прикладної юридичної психології

Сучасні психологічні практики

Сучасні соціологічні теорії

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретична та практична психологія/аспірантура

Теоретичні та методологічні проблеми психології

Теорія і практика управлінського консалтингу

Теорія та методи роботи з персоналом

Теорія та методика соціальної роботи

Фізіологія ВНД та основи психофізіології

Юридична психологія

 
Пошук в електроному каталозі