Навчально-методичні матеріали
Кафедра інформаційних технологій (студенти)
Предмети

Автоматизація обліку кадрів

Алгоритмізація та програмування

Аналітична розвідка у кіберсфері

Безпека електронних платіжних систем

Безпека інформаційних та комунікаційних систем

Блокчейн технології та криптовалюти

Вища математика

Вступ в спеціальність

Державне управління у сфері кібербезпеки

Дискретна математика

Дискретна математика

Економіко-математичні методи та моделі

Електроніка

Електроніка та схемотехніка

Захист інформації в базах даних

Захист інформації в банківських та комерційних системах

Захист інформації від електромагнітного імпульсу

Інформатика

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Інформаційні технології

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науці та освіті

Квантові обчислення і криптографія

Кібербезпека

Комп'ютерні основи систем кібербезпеки

Криптографія та стеганографія

Математика для економістів (вища математика)

Математична статистика

Математичні методи в психології

Методи та засоби боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері

Методи та засоби захисту інформації

Методи та засоби захисту інформації

Метрологія та вимірювання

Моделі, методи та засоби аналітичної обробки великих масивів даних

Нормативно-правове забезпечення захисту інформації

Об'єктно-орієнтоване програмування

Операційні системи та комп'ютерні мережі

Оптимізація алгоритмів сучасних криптосистем

Оптимізація алгоритмів сучасних криптосистем

Організаційне забезпечення технічного захисту інформації

Основи загальної теорії систем

Основи інформатики та обчислювальної техніки та застосування ЕОМ в психології

Основи побудови комплексної системи безпеки

Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації

Правова статистика

Прикладні аспекти комп'ютерної обробки інформації

Проектування систем захисту інформації

Робоча програма

Розробка захищених мобільних застосувавнь

Системи та засоби зв'язку

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Стандартизація і сертифікація в галузі інформаційноїбезпеки

Теорія інформації та кодування

Теорія ймовірності та математична статистика

Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних

Технічна та комп'ютерна графіка

Технічні засоби охорони об'єктів

Техногогії хмарних обчислюваній

Технології хмарних обчислень

Управління інформаційною безпекою

Финансова статистика

Фізика

Цифрова криміналістика

Цифрова обробка сигналів

 
Пошук в електроному каталозі