Навчально-методичні матеріали
Кафедра інформаційних технологій (студенти)
Предмети

Автоматизація обліку кадрів

Алгоритмізація та програмування

Безпека інформаційних та комунікаційних систем

Вища математика

Економіко-математичні методи та моделі

Захист інформації в базах даних

Захист інформації в банківських та комерційних системах

Захист інформації від електромагнітного імпульсу

Інформатика

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Інформаційні технології

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Кількісні методи в соціології

Криптографія та стеганографія

Математична статистика

Математичні методи в психології

Методи та засоби боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері

Методи та засоби захисту інформації

Метрологія та вимірювання

Нормативно-правове забезпечення захисту інформації

Організаційне забезпечення технічного захисту інформації

Основи інформатики та обчислювальної техніки та застосування ЕОМ в психології

Основи побудови комплексної системи безпеки

Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації

Правова статистика

Прикладні аспекти комп'ютерної обробки інформації

Проектування систем захисту інформації

Системи та засоби зв'язку

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Теорія інформації та кодування

Технічні засоби охорони об'єктів

Управління інформаційною безпекою

Финансова статистика

Фізика

 
Пошук в електроному каталозі
Вхід