Предчук, Т. В. Методология научного познания сервитута как предмет научных исследований в Украине // Право и закон : Международный научно-практический журнал. - 2016. - № 3 (5).— С. 44-48.
Бурлака, О. С. Проблемы социальной защиты семьи, детства, материнства и отцовства в Украине // Право и закон : Международный научно-практический журнал. - 2016. - № 3 (5).— С. 29-43.
Сатылганов, Е. Т. К вопросу о реорганизации общественных организаций в Республике Казахстан // Право и закон : Международный научно-практический журнал. - 2016. - № 3 (5).— С. 34-38.
Запотоцкий , А. П. Противодействие преступлениям, связанным с хищением бюджетных средств в сфере строительства (капитального ремонта) объектов инфраструктуры и жилого фонда // Право и закон : Международный научно-практический журнал. - 2016. - № 3 (5).— С. 29-33.
Алымкулова, С. Совершенствование деятельности службы управления персоналом государственного органа - залог сильной государственной службы // Право и закон : Международный научно-практический журнал. - 2016. - № 3 (5).— С. 26-28.
Сарпеков, М. Н. К вопросу о праве на благоприятную окружающую среду в Республике Казахстан // Право и закон : Международный научно-практический журнал. - 2016. - № 3 (5).— С. 23-25.
Пирманов, И. О некоторых аспектах функцыионирования представительных органов власти: общий теоретический обзор // Право и закон : Международный научно-практический журнал. - 2016. - № 3 (5).— С. 18-22.
Волошина, Я. Л. Особенности консультирования как отдельного вида юридических действий // Право и закон : Международный научно-практический журнал. - 2016. - № 3 (5).— С. 13-17.
Исмаилов, Н. А. Политико-правовые направления в ислпме в период средних веков // Право и закон : Международный научно-практический журнал. - 2016. - № 3 (5).— С. 6-12.
Данко, В.Й. Особливості правової природи актів Конституційного Суду України: окремі аспекти аналізу // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 12-16.
Прошутя, І.Д. Деякі питання кадрового забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 7-11.
Пампура, М.В. Політична трансформація як сучасний різновид процесу розвитку політичної системи // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 3-6.
Бондаренко, А. Історико-теоретичний аспект становлення права громадян на безоплатну медичну допомогу // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 267-271.
Скворцов, С. Взаємодія публічної адміністрації щодо здійснення контролю (нагляду) за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 258-266.
Стрілько, В. Нотаріально-процесуальні правовідносини з іноземним елементом // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 250-257.
Мацелюх, І. Співвідношення понять соціальної, юридичної та правової відповідальності у науковому дискурсі // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 243-249.
Захарченко, А. Зміст управління об'єктами державної власності: загальноправова характеристика // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 234-242.
Скрипник, В. Публічний інтерес як підстава обмеження речових прав // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 226-233.
Кравчук, В. Міждисциплінарний підхід у дослідженні громадського контролю у публічно-правовій сфері // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 219-225.
Баранов, О. Віртуальність і правове регулювання // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С.210-218.
Мельник, В. Державні соціальні допомоги особам з інвалідністю: теоретико-правовий аспект // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 198-205.
Сіньова, Л. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 191-197.
Рогач, А. Припинення трудових відносин з ініціативи працівника-внутрішньо переміщеної особи та роботодавця // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 184-190.
Вавженчук, С. Аутсорсинг та аутстаффінг: ескіз проблем правового регулювання // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 175-183.
Костюк, В. Пенсійне забезпечення державних службовців по інвалідності у контексті сьогодення: сутність, проблеми та перспективи законодавчого регулювання // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - 2017. - № 1 (25).— С. 167-174.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід