67.9(4УКР)62я431 / С91 Петриченко, Ю.Д. Новая доктрина структуры методики противодействия криминальным правонарушениям // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 153-155.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Перлін, С.І. Значення експертної профілактики для запобігання злочинам // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 152-153.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Перлін, В.С. Типові способи самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 150-151.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Пазинич, Т.А. Щодо проблем розслідування злочинів, що вчиняються на грунті расової, національної чи релігійної ненависті // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 147-149.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Павлова, Н.В. Технічні носії інформації як доказ фактів та обставин, які зафіксовані на них // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 145-147.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Островерхов, Д.О. Проблеми співавторства при створенні комп'ютерної програми за багатостадійним процесом // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 142-145.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Орлов, О.О. Про окремі пропозиції зниження ризиків застосування вогнепальної зброї працівниками поліції // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 140-142.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Опанасенко, Н.О. Особливості тактики огляду документів при розслідуванні шахрайства у сфері житлового будівництва // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 138-140.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Окушко, А.В. Напрями допиту підозрюваного у кримінальних провадженнях про порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 135-137.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Нуджейдат, В. Актуальные вопросы криминалистической характеристики изнасилований: способ совершения преступления // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 133-135.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Ніколайчук, О.В. Особа потерпілого від неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 131-132.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Нежевело, К.Г. Шахрайські схеми, пов'язані з орендою житла // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 130-131.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Матюшкова, Т.П. Використання інформаційних технологій при вчиненні окремих видів злочинів проти виборчих прав громадян // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 128-130.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Лозова, С.М. Особливості розпізнавання слідчим симуляції психічних розладів під час допиту підозрюваного // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 122-124.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Літун, О.О. Особливості організаційно-підготовчих заходів залучення спеціалізованих пересувних лабораторій до огляду місця події за фактами безвісного зникнення дітей // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 120-122.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Лисенко, В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії в розшуковій роботі слідчого // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 118-120.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Линник, О.В. Використання спеціальних знань під час розслідування кіберзлочинів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 116-118.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Лапта, С.П. Використання Інтернету як інструмента незаконного продажу наркотичних засобів і сильнодіючих речовин // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 114-116.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Курята, Л.Л. Особливості розслідування шахрайств, учинених під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 110-111.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Крєпаков, І.О. Щодо визначення дефініції "оперативно-розшукова профілактика злочинів" // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 108-110.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Котляренко, Л.Т. Сучасні можливості криміналістичної ідентифікації новітніх психоактивних речовин і наркотичних засобів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 106-108.
Служимо закону : газ. - 2018. - Липень (№ 69) .—
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2018. - 24 липня (№ 56) .—
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2018. - 20 липня (№ 55) .—
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2018. - 17 липня (№ 54) .—
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід