Чаплинська, Ю.А. Реформування органів прокуратури України: проблеми теорії та практики .— 2018
Чайковський, В.В. Господарське право .— 2018
Чорна, А.М. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав суб`єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування .— 2017
Клочко, І.О. Адміністративно-правові засади діяльності органів прокуратури України щодо протидії корупції .— 2018
Шоптенко, С.С. Адміністративно - юрисдикційна діяльність правоохоронних органів в Україні .— 2018
Кравченко, І.О. Організація діяльності пенсійного фонду України .— 2017
Шевченко, А.Є. Унітарна форма територіального устрою України та окремих країн Європи (порівняльно - правовий аналіз) .— 2013
Слобідський край : Газета. - 2018. - 2 жовтня (№ 79) .—
Слобідський край : Газета. - 2018. - 27 вересня (№ 78) .—
Слобідський край : Газета. - 2018. - 25 вересня (№ 77) .—
Вечерний Харьков : газ. - 2018. - 4 октября (№ 109) .—
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 4 октября (№ 114) .—
Слобідський край : Газета. - 2018. - 4 жовтня (№ 80) .—
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2018. - 3 жовтня (№ 185) .—
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2018. - 4 жовтня (№ 186/187) .—
Пастернак, І. М. Правові аспекти взаємодії Державної прикордонної служби України з європейськими органами охорони державних кордонів // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 57-63.
Лысенко, Ю. А. Полномочия представителя в административном судопроизводстве // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 52-56.
Боршош, И. С. Направления деятельности областной государственной администрации по обеспечению законности и правопорядка в регионе // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 46-51.
Сосна, Б. Процедура рассмотрения судебными инстанциями жалоб на отказ начать уголовное преследование // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 25-36.
Сутко, М. Актуальне питання щодо розвитку правової думки про унітарну форму держави: теоретико-правовий аспект // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 20-24.
Карпович, А. Проблема розвитку унітарної форми державного устрою в юридичній науці // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 16-19.
Ільницький, М. С. Виборчі процедури як складова виборчого процесу // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 9-15.
Аникин , В. Права женщин: женщины в политической жизни Молдовы // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 5-8.
Вісник Національного університету " Юридична Академія" імені Ярослава Мудрого : Збірник наук. праць. - 2015. - № 4 (27) .—
Вісник Національного університету " Юридична Академія" імені Ярослава Мудрого : Збірник наук. праць. - 2015. - № 3 (26) .—
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід