Пилипенко, О. М. Особливості початку досулвого розслідквання незаконної порубки лісу // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 239-244.
Панова, А. В. Розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій: судова практика та доктринальні підходи // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 233-238.
Нестор, Н. В. Проблемні питання тлумачення категорії "інтереси суспільства" під час судового провадження на підставі угоди про примирення // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 225-232.
Мисливий, В. А. Кримінальна відповідальність за узурпацію влади // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 220-225.
Маслюк, О. В. Адвокатське розслідування у кримінальному судочинстві: міжнародний досвід та світові стандарти // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 214-219.
Кочура, О. О. Про окремі аспекти щодо проведення досудового розслідування за участю іноземних громадян, які не користуються дипломатичним імунітетом // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 209-213.
Даниленко, А. В. Окремі питання застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 205-208.
Бояров, В. І. Деякі питання тактики допиту свідків у кримінальних провадженнях про екстремістську діяльність // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 199-204.
Антонюк, Н. О. Нове у кримінальному процесі: аналіз проекту внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 194-198.
Чуваков, О. А. К вопросу о понятии "внешняя - внутренняя" безопасность государства // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 188-193.
Сметаніна, Н. В. Зарубіжний досвід визначення ціни злочинності // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 182-188.
Плутицька, К. М. Сучасний стан насильницької злочинності в Україні: рівень, структура, динаміка, географія // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 176-181.
Лобач, О.М. Банкрутство банків у Сполучених Штатах Америки // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 163-171.
Легка, О.В. Організаційні та правові засади здійснення внутрішнього фінансового контролю в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 152-155.
Лаврик, Г.В. Використання цивільно-правових норм для стимулювання обновленства в Радянській Україні 1920-х років // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 146-151.
Ладнюк, В. Р. Визначення кола потерпілого від злочину, передбаченого Ч. 2 ст. 351 Кримінального кодексу України // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 170-176.
Кузьменко, В.Б. Динаміка специфіки формування та діяльності місцевих органів державної влади в місцях компактного проживання етнічних меншин Української РСР у 20-30-х роках XX ст. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 142-146.
Вечерова, Є. М. Нормативність і норми кримінального права // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 165-170.
Кричун, Ю.А. Особливості слідчих дій при розкритті вбивств, вчинених на замовлення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 132-138.
Крестовська, Н.М. Ювенальний проступок та ювенальна відповідальність // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 127-132.
Попович, Н. П. Системний підхід до нормативно-правового регулювання сфери поводження з твердими побутовими відходами // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 158-164.
Кравчук, М.В. Військове будівництво української держави у 1918 році (історико-правовий аспект) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 122-127.
Олійник, О. В. Поняття виборчих відносин як об'єкта адміністративно-правового регулювання // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 153-158.
Конопльов, В.В. Загальні положення організації безпеки та умови її забезпечення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 106-109.
Негодченко, О. В. До характеристики проблемних питань адміністративно-правового статусу державного виконавця // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 3.— С. 147-152.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід