Каракаш, І.І. Щодо правового регулювання відносин власності на атмосферне повітря // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 1.— С. 116-122.
Чанишева, І.І. Джерела колективного трудового права // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 1.— С. 111-115.
Тарасенко, В.С. Окремі аспекти реалізації права на справедливий судовий розгляд справ у сфері соціального захисту // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 1.— С. 105-110.
Бориченко, К.В. Поняття та форми захисту права на соціальне забезпечення // Право і суспільство : наук. журн. - 2017. - № 1.— С. 99-104.
65.9(4УКР)26я431 / С91 Синєгубов, О.В. Аналіз інвестиційного клімату в Україні // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.).— С.133-136.
65.9(4УКР)26я431 / С91 Садиков, М.А. Управління інвестиційним ризиком // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.).— с.125-127.
65.9(4УКР)26я431 / С91 Маковоз, О.С. Роль правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки України // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.).— С.94-96.
65.9(4УКР)26я431 / С91 Баранова, В.В. Сучасний стан тіньової економіки в Україні // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.).— С.44-46.
65.9(4УКР)26я431 / С91 Ковальов, Є.В. Злочинна економіка: витоки і шляхи подолання // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.).— С.16-19.
65.9(4УКР)26я431 / С91 Бандурка, О.М. Бюджетний аспект фінансової безпеки // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.).— С.3-6.
65.9(4УКР)26я431 / С91 Клочко, А.М. Корупція в Україні // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.).— С.71-73.
84(4УКР)6-4 / К68 Королева, Н. Легенди старокиївські.— Київ : Школа, 2006.— 250 c.
Новая Польша : обществ.-полит. и лит. ежемесячник. - 2018. - № 6 .—
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - 2018. - 6-12 липня (№ 27) .—
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 10 июля (№ 78) .—
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 7 июля (№ 77) .—
Слобідський край : Газета. - 2018. - 10 липня (№ 55) .—
Вечерний Харьков : газ. - 2018. - 10 июля (№ 73) .—
Вечерний Харьков : газ. - 2018. - 7 июля (№ 72) .—
Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. - 2018. - 7-13 липня (№ 26) .—
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2018. - 10 липня (№ 123) .—
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2018. - 7 липня (№ 122) .—
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2018. - 6 липня (№ 121) .—
Все про бухгалтерський облік : проф. бухгалт. газ. - 2018. - 9 липня (№ 63) .—
Время : газ. - 2018. - 10 июля (№ 74) .—
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід