Жінки. Мир. Безпека .— 2017
Гладкова, Є.О. Кримінологічні засади протидії наркозлочинам в Україні .— 2018
Мозоль, С.А. Кримінологічна безпека в Україні .— 2018
Кубрак, Р.М. Кримінально - виконавча харатеристика засуджених з психичними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк .— 2018
Правова еліта України .— 2018
Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. .— 2018
Красицька, Л.В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей.— : 2015,
Актуальн проблеми законодавства України : пріоритетні напрями його вдосконалення .— 2015
Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті. - Ч. 1 .— 2012
Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті .— 2012
Роль права та закону у сучасному світі. - Т. 2 .— 2011
Роль права та закону у сучасному світі .— 2011
Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів .— 2015
Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права .— 2016
Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні .— 2016
Людина і закон : публічно- правовий вимір .— 2015
Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав і основних свобод людини і громадянина .— 2016
Право як ефективний суспільний регулятор .— 2016
Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права .— 2016
Шелєхова, Г. Мир за меншу ціну : які можливості дає сторонам урегулювання спору за участю судді // Закон і Бізнес : газета. - 2018. - 29 вересня-5 жовтня (№ 39).— С.6.
Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. - Вип. 34 .— 2017
Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. - Вип. 30 .— 2015
Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. - Вип. 27 .— 2014
Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. - Вип. 26 .— 2013
Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. - Вип. 24 .— 2012
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід