Чаковский .—
Семенов .—
Коллінз .—
Сташків, Б.І. Право соціального забезпечення. Особлива частина : навч. посіб..— Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2018.— 1088 с. Завантажити
Дзвінчук, Д. Вплив футорологічних першоджерел на визначення освітньої стратегії в Україні // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 7 (156).— С.21-30.
Дараган, Т. Автономія вищих навчальних закладів: нормативно-правові акти, встановлені законом України "Про вищу освіту" // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 7 (156).— С.40-45.
67.9(4УКР)311я43 / А43 Кириченко, О.В. Класифікація нормативно-правових актів, що регламентують оперативно-розшукову протидію злочинам проти громадської безпеки // Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 16 трав. 2014 р.).— С.66-69.
67.9(4УКР)311я43 / А43 Гловюк, І.В. Функціональна спрямованість кримінально-процесуальної діяльності оперативних підрозділів // Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 16 трав. 2014 р.).— С.37-39.
Січко, Л.О. Історико-правові умови становлення та розвитку господарського статусу фондової біржі в Україні // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 46-50.
Садченко, М.М. Правове регулювання капітального будівництва: окремі аспекти // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 42-45.
Гембара, О.Ю. Правове регулювання позначення цін // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 38-42.
Пономарьова, Т.С. До питання співвідношення понять недійсних та неукладених договорів // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 34-37.
Косовський, Л.М. Види іноземного елемента в цивільному судочинстві // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 29-33.
Кізлова, О.С. Періодизація основних етапів формування інституту застави на українських землях в умовах державотворення // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 24-28.
Зеліско, А.В. Зміст правосуб'єктності підприємницьких юридичних осіб приватного права // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 19-24.
Хохуляк, В.В. Проблеми бюджетної децентралізації у працях М.П. Яснопольського // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 14-18.
Мурашин, О.І. Оновлена конструкція елементів механізму правового регулювання // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 12-14.
Марущак, Н.В. Щодо питання застосування практики Європейського суду судами України // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 8-11.
Єрмакова, Г.С. Вплив релігійного фактору на процес формування правосвідомості євроінтеграційних спрямувань // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 4.— С. 3-7.
67.9(4УКР)311я43 / А43 Гдешинський, Д.Е. Дотримання режимів нерозповсюдження зброї масового знищення на шляху протидії міжнародному тероризму // Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 16 трав. 2014 р.).— С.33-36.
67.9(4УКР)311я43 / А43 Васильчук, Є.О. Створення незаконних воєнізірованих формувань як різновид екстремістської діяльності в Україні // Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 16 трав. 2014 р.).— С.30-33.
67.9(4УКР)311я43 / А43 Бідняк, Г.С. Участь спеціаліста при розслідуванні шахрайств // Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 16 трав. 2014 р.).— С.28-30.
67.9(4УКР)311я43 / А43 Бабічев, Д.О. Нормативно-правові засади прокурорського нагляду за законністю рішень оперативних підрозділів ОВС про закриття оперативно-розшукових справ // Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 16 трав. 2014 р.).— С.24-28.
67.9(4УКР)311я43 / А43 Апухін, С.І. Розшук підозрюваних в умовах дії нового кримінального процесуального кодексу України // Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 16 трав. 2014 р.).— С.20-23.
67.9(4УКР)311я43 / А43 Шинкаренко, І.Р. Напрями використання досвіду США щодо залучення збройних сил для забезпечення громадської безпеки в Україні // Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 16 трав. 2014 р.).— С.11-16.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід