88я431 / Б86 О.М. Розвиток та сучасний стан юридичної психології // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.164-165.
88я431 / Б86 Харченко, С.В. Особливості соціального інтелекту курсантів - майбутніх психологів у різні роки навчання // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.159-161.
88я431 / Б86 Тюріна, В.О. Мотивація як фактор інтенсифікації процесу навчання курсантів і студентів у ВНЗ МВС України // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.157-158.
88я431 / Б86 Солохіна, Л.О. Деякі особливості опановуючої поведінки студентів першого курсу ХНУВС // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.152-154.
88я431 / Б86 Решетняк, С.Б. Розвиток інформаційної компетентності студентів у навчальному процесі ВНЗ // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.138-141.
88я431 / Б86 Колчигіна, А.В. Особливості ролі та функції копінг-поведінки в контексті домінуючих психічних станів студентів // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.125-128.
88я431 / Б86 Балабанова, Л.М. Категорія статі та її значення для розуміння психологічних особливостей студенток-психологів // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.106-108.
88я431 / Б86 Сергієнко, Н.П. Вплив екстремальних ситуацій на емоційний стан особистості // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.95-98.
Пирожкова, Ю.В. Система функцій адміністративного права України: сучасна архітектоніка та властивості // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 205-208.
Петрова, А.О. Правове регулювання забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 200-204.
Маковська, О.В. Поняття і класифікація адміністративних режимів у теорії адміністративного права // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 196-199.
Литвин, І.І. Правові засади діяльності контролюючих суб'єктів у сфері надання освітніх послуг // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 191-195.
Кхасраві, О.З. Співвідношення понять "внутрішньо переміщена особа" й "переселенець" // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 187-190.
Коробцова, Д.В. Класифікація принципів бюджетного права України // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 178-182.
Карабін, Т.О. Проблеми визначення суб'єктного складу публічної адміністрації // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 164-169.
Іванюк, В.І. Дискреційні повноваження судді як одна з детермінант корупції судової гілки влади // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 160-163.
Єдаменко, І.В. Адміністративно-правова компетенція зборів суддів як організаційної форми суддівського самоврядування // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 153-155.
Гошовський, В.С. Проблеми відводу (самовідводу) судді в адміністративному судочинстві України: перспективи розвітку // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 149-152.
Глуховеря, В.А. Концептуальні питання щодо реформування системи органів внутрішніх справ // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 146-148.
Вегера, Ю.В. Сутність, завдання і принципи адміністративного провадження у справах про порушення правил дорожнього руху в Україні // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 141-145.
Брулевич, В.В. Підвищення ефективності державного контролю за безпечністю і якістю харчових продуктів // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 137-140.
Боровков, Р.О. Поняття адміністративно-правової охорони права власності на мобільні телефони // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 133-136.
Батраченко, О.В. Значення й функції державного управління сферою забезпечення публічної безпеки та порядку // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 128-132.
Француз, А.А. Поняття і види нормативно-правових актів з охорони праці // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 124-127.
Попов, О.Г. Щодо визначення сутності соціальної допомоги як форми соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 120-123.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід