Турлова, Ю. Структурний аналіз екологічної злочинності в Україні // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.139-147.
Буяджи, Г. Поняття трасту: класичні підходи та нові тенденції // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.131-138.
Софінська, І. Людиноцентризм в інституті громадянства : (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.124-130.
Нор, В. Кримінально-процесуальне право України: надбання, загрози, очікування // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.112-121.
Комаров, В. Вчення пропредмет цивільного процесуального права // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.102-111.
Москвич, Л. Система судового права // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.96-101.
Баулін, Ю. Системність у кримінальному праві та кримінальному законодавсті // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.88-95.
Кучерявенко, М. До питання щодо системності фінансово-правової галузі // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.80-87.
Коломоєць, Т. Сучасна парадигма адмінітративного права: генеза і поняття // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.71-79.
Кулинич, П. Проблеми визначення системи земельного права як галузі правової системи України // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.63-70.
Гетьман, А. Розуміння верховенства права в системі екологічного законодавства України // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.44-62.
Пилппенко, П. Про систему трудового права України // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.36-43.
Кузнєцова, Н. Предмет і система сучасного цивільного права України // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.27-35.
Федоренко, В. Система конституційного права України: поняття, генезис і структура // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.18-26.
Петришин, О. Система права: загальнотеоретична характеристика // Право України : юрид. журн. - 2017. - № 5.— С.9-17.
Морозов, Є. Фіктивність контрагента: суд змінює акцент, або Надія платника податку // Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - 2017. - 1-7 грудня (№ 48).— С.13.
Перкатий, Р.М. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук.— Чернігів, 2017.— 20 с.
Труфанова, Ю.В. Припинення договору найму (оренди) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.— Київ, 2017.— 20 с.
Рум'янцев, Ю.В. Концептуально-методологічні засади протидії вчиненню корупційних правопорушень службовцями органів місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.— Київ, 2017.— 20 с.
Шпенов, Д.Ю. Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.— Київ, 2017.— 35 с.
Бочевар, А.Г. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук.— Чернігів, 2017.— 20 с.
Фінчук, В.В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері паливно-енергетичного комплексу України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.— Ірпінь, 2017.— 20 с.
Кот, О. До питання про способи захисту договірних прав // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. - 2016. - № 9/10 (165-166).— С. 58-65.
Козьяков, І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. - 2016. - № 9/10 (165-166).— С. 51-57.
Московченко, В.В. Психологічні особливості життєздатності неповнолітніх засуджених чоловічої статі : автореф. дис. ... канд. психол. наук.— Харків, 2017.— 20 с. Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід