Соф'їн, М.І. Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, як обов'язковий елемент предмета доказування слідчим у кримінальному провадженні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 253-264.
Вавриш, А.В. Особливості функціонування недержавних суб'єктів сектору безпеки в системі запобігання злочинам у сфері будівництва // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 242-252.
Ємець, О.М. Правові проблеми протидії злочинності оперативними підрозділами Національної поліції України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 229-241.
Іщук, Д.О. Стан наукових досліджень проблем розслідування вбивств, пов'язаних із безвісним зникненням особи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 213-228.
Васін, Д.О. Криміналістична характеристика осіб, які втягують неповнолітніх у заняття проституцією // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 203-212.
Хоменко, В.П. Організація запобігання злочинам у фіскальній сфері: трирівневий підхід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 187-202.
Мирошниченко, Ю.М. Процесуальні та філософсько-правові проблеми здійснення правосуддя в кримінальному провадженні .— 2017
Цюприк, І.В. Перспективи функціонування Державного бюро розслідувань як суб'єкта боротьби з організованою злочинністю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 177-186.
Фінагеєв, В.О. Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у сфері банківської діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 166-176.
Зацеркляний, М.М. Комп`ютерні основи систем кібербезпеки .— 2017
Вознюк, А.А. Концептуальні засади запобігання суспільно небезпечним діянням // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 156-165.
Українська кримінологічна енциклопедія .— 2017
Боднар, В.Є. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері службової діяльності працівників правоохоронних органів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 144-155.
Запотоцький, А.П. Типові сліди розкрадань у сфері будівництва // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 134-143.
Ковригіна, В.Є. Адміністративно-правовий аспект права на охорону здоров'я // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 123-133.
Польський, О.Ю. Правові засади рекламування адвокатської діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 113-122.
Шаповаленко, Є.В. Проблеми дотримання законності під час здійснення контролю за вчиненням злочину // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 101-112.
Струкова, В.Д. Місце адміністративного договору в публічно-приватному партнерстві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 86-100.
Польська, М.О. Суб'єкти відносин безоплатної правової допомоги в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 76-85.
Гальонкіна, Ю.С. Масовізація та комодифікація сучасної вітчизняної юридичної освіти як вияви глобалізаційних тенденцій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 65-75.
Бесчастний, В.М. Кримінологічне забезпечення протидії злочинності в Україні .— 2017
Павлишин, О.В. Відмінності модерного та постмодерного праворозуміння в контексті семіотико-правового аналізу // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 41-51.
Чернявський, С.С. Визначення місця та ролі служби фінансових розслідувань в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2016. - № 2 (99).— С. 5-18.
Коровайко, О.І. Міжнародні стандарти кримінального судочинства в судовому провадженні Україні .— 2016
Актуальні проблеми правоохоронної діяльності .— 2017
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід