/ Х22 Харченко, Г.Г. Речові права : монографія.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2017.— 554 с.
/ К95 Кучинська, О.П. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія і практика : монографія.— Київ : Правова єдність, 2017.— 167 с.
/ Г85 Гринюк, В.О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика : монографія.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2016.— 357 с.
/ Т35 Тертишник, В.М. Кримінальний процес України : підручник.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2017.— 839 с.
/ Л42 Лейба, Є.В. Відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі : монографія.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2016.— 187 с.
/ Ф61 Фіолевський, Д.П. Адвокатура : підручник.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2017.— 622 с.
/ З-38 Захватаев, В.Н. Арбитражно-правовые системы стран мира : [в 2 т.]. - Т. 2 .— 2017.— 930 с.
/ З-38 Захватаев, В.Н. Арбитражно-правовые системы стран мира : [в 2 т.]. - Т. 1 .— 2017.— 1065 с.
Захватаев, В.Н. Арбитражно-правовые системы стран мира : [в 2 т.].— Київ : Правова єдність: Алерта, 2018
67.9(4УКР)62я431 / С91 Грекова, І.В. Окремі проблеми дотримання прав неповнолітніх у кримінальному судочинстві // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 255-257.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Гловюк, І.В. Деякі аспекти тлумачення та застосування ч.6 ст.28 КПК України у практиці слідчих суддів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 253-255.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Глобенко, Г.І. Отримання зразків для експертизи: процесуальні та криміналістичні аспекти // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 251-252.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Бабакі, В.М. Окремі аспекти застосування міжнародного досвіду щодо підвищення ефективності у протидії злочинам, що вчиняються молоддю // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 244-247.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Абламський, С.Є. Актуальні питання взаємодії слідчого з іншими учасниками, які залучаються під час досудового розслідування // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 242-244.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Швець, Д.В. Окремі проблеми кримінального процесу в умовах його реформування // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 241-242.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Федосова, О.В. Щодо використання спеціальних знань у розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 239-240.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Космина, Н.Н. Система качества в борьбе с фальсификацией алкогольных напитков // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 236-238.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Кікінчук, В.В. Щодо обстановки злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 234-236.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Юнацький, О.В. Проблеми контролю якості судово-експертного дослідження // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 230-232.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Шульга, Ю.О. Організаційно-тактичні засади провадження огляду місця події на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 228-230.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Щербанюк, Д.В. Деякі особливості використання на досудовому розслідуванні висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 226-227.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Щербаковський, М.Г. Співвідношення спеціальних знань з уміннями та навичками // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 225-226.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Шевцов, С.О. Експертна версія: задокументоване ініціативне експертне інформування // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 222-224.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Черняк, Н.П. Слідчий експеримент: сучасна правова регламентація та практичне значення // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 218-220.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Чернявський, С.С. Методика розслідування злочинів у сфері будівництва: досвід інших країн // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 216-218.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід