Куцкір, Г.М. Заходи забезпечення кримінального провадження, які обмежують майнові права громадян // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 301-305.
Крет, Г.Р. Нагляд прокурора за додержанням законів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 297-300.
Король, В.В. Сучасні форми громадського контролю в судах і їх вплив на реалізацію засадничих положень гласності й відкритості кримінального провадження // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 291-296.
Гусельцева, М. Творчість В. А. Роменця в еволюції психологічних знань // Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис. - 2016. - № 2.— С. 25-47.
Коровайко, О.І. Сутність і зміст права на судовий захист у криимінальному судочинстві // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 286-290.
Береза, К.Ю. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 282-285.
Орлов, Ю.В. Політичний антикриміналізм як доктринальна складова кримінологічної політики // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 278-281.
Неміч, Ф.Ю. Генезис поняття підкупу в кримінальному законодавстві України // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 274-277.
Дерев'янко, О.В. Еволюція кримінально-правового регулювання використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 268-273.
Галабурда, Н.А. Теоретичні основи імплементації норм міжнародного права в кримінальне законодавство України // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 265-267.
Щербина, І.В. Деякі аспекти вдосконалення прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю в Україні // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 259-264.
Чорна, А.М. Напрями удосконалення взаємодії органів Державної фіскальної служби з іншими державними органами та громадськісьтю з питань забезпечення прав суб'єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 255-258.
Цекалова, Н.І. Міграційна політика як одна із форм здійснення державного регулювання в міграційній сфері // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 246-254.
Царікова, О.В. Нормативно-правові аспекти взаємодії Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вітчизняній системі гарантування вкладів // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 242-245.
Христинченко, Н.П. Система адміністративно-правових актів, якими регулюється наукова діяльність в Україні // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 237-241.
Хохлова, І.В. Деякі питання реформування державної служби В Україні // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 233-236.
Фелик, В.І. Профілактика правопорушень як особливий напрям діяльності Національної поліції України // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 229-232.
Трофімцов, В.А. Поняття інформації у світлі інформаційно-аналітичного забезпечення протидії тероризму // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 225-228.
Терницький, С.М. Окремі питання застосування чинного законодавства у сфері запобігання і протидії корупції // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 21-224.
Сливка, О.О. Поняття, сутність та елементи адміністпативно-правового иеханізму забезпечення прав і свобод осіб у митному контролі // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 218-220.
Саунін, Р.Д. Адміністративно-правові аспекти застосування зброї військовослужбовцями Національної гвардії України // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 214-217.
Прокопенко, О.Ю. Роль і місце регіональних органів внутрішніх справ у забезпеченні використання громадянами України політичних прав і свобод // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2015. - № 3 (9).— С. 209-213.
88я431 / Б86 Землянська, О.В. Питання судово-психологічної експертизи // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.177-180.
88я431 / Б86 Доценко, В.В. Тренінг особистісного зростання як шлях подолання стрес-факторів життєдіяльності // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.174-177.
88я431 / Б86 Гіренко, С.П. Первинна психологічнапідготовка майбутніх працівників патрульної поліції // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.172-174.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід