67.9(4УКР)62я431 / С91 Жупанова, О.О. Судовий контроль з боку слідчого судді у кримінальному провадженні // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 267-268.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Ємельянов, В.А. Особливості оскарження рішень слідчого судді про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 265-267.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Дрозд, В.Г. Онтологія досудового розслідування як стадії кримінального провадження // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 263-265.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Дворецький, О.С. Про окремі аспекти співвідношення предмета доказування у кримінальному процесі та криміналістиці // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 261-263.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Даниленко, А.В. Особливості правового статусу неповнолітньої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, за кримінальним процесуальним законодавством України та Республіки Польща: порівняльний аналіз // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 259-261.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Гринь, К.Р. Непрямі докази у кримінальному процесі // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 257-259.
/ Л63 Лісовський, П.М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб..— Київ : Кондор, 2017.— 289 с.
/ Т35 Тертишник, В.М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі : підручник.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2018.— 445 с.
/ Т35 Тертишник, В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України : [станом на 15 квіт. 2018 р.].— Київ : Правова єдність: Алерта, 2018.— 852 с.
Цивільний процесуальний кодекс України .— 2018
/ П68 Правдюк, В.М. Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України : монографія.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2018.— 203 с.
Нестор, Н.В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України .— 2018
/ А57 Альманах цивилистики : сборник статей. - Вып. 6 .— 2015.— 552 с.
/ А57 Альманах цивилистики : сборник статей. - Вып. 5 .— 2012.— 623 с.
/ А57 Альманах цивилистики : сборник статей. - Вып. 3 .— 2010.— 331 с.
/ А57 Альманах цивилистики : сборник статей. - Вып. 2 .— 2009.— 383 с.
/ К30 Кацавець, Р.С. Основи правової культури юриста : навч. посіб..— Київ : Алерта, 2017.— 130 с.
/ В31 Вереша, Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб..— Київ : Правова єдність: Алерта, 2018.— 359 с.
/ С84 Стрєльцова, О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика : монографія.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2017.— 531 с.
/ Ф32 Фединяк, Г.С. Міжнародне приватне право : підручник.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2017.— 503 с.
Чернявська, О.В. Національна економіка .— 2018
/ К30 Кацавець, Р.С. Судова психологія : навч. посіб..— Київ : Правова єдність, 2017.— 110 с.
/ Б66 Біцай, А.В. Участь адвоката в медіації : монографія.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2017.— 259 с.
/ К30 Кацавець, Р.С. Юридична психологія : навч. посіб..— Київ : Алерта, 2017.— 109 с.
/ Х85 Хотинська-Нор, О.З. Теорія і практика судової реформи в Україні : монографія.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2016.— 426 с.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід