67.9(4УКР)я431 / А43 Бугайчук, К.І. Реформування відомчої освіти МВС України: концептуальні засади та наявні проблеми // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 трав. 2017 р.).— С.202-204.
Сорочишин, М.В. Методи встановлення факту існування трудових правовідносин у трудовому праві Великобританії // Держава та регіони. Серія: Право: науково-виробничий журнал/ Класичний приватний університет. - 2016. - № 3/4 (54).— С. 47-51.
Римар, Б.А. До питання гендерної дискримінації на ринку праці // Держава та регіони. Серія: Право: науково-виробничий журнал/ Класичний приватний університет. - 2016. - № 3/4 (54).— С. 42-46.
Кайтанський, О.С. Правове забезпечення соціального захисту дітей та молоді в умовах інтеграційного розвитку України // Держава та регіони. Серія: Право: науково-виробничий журнал/ Класичний приватний університет. - 2016. - № 3/4 (54).— С. 38-41.
Бориченко, К.В. Структура та зміст права на соціальний захист // Держава та регіони. Серія: Право: науково-виробничий журнал/ Класичний приватний університет. - 2016. - № 3/4 (54).— С. 33-37.
Ясінь, І.М. Кримінально-правова кваліфікація назаконного збагачення за законодавством України .— 2018
Шевченко, Н.М. Суб`єкти охоронних відносин у трудовому праві .— 2017
Шахназарян, К.Е. Захист прав на чужі речі за законодавством України .— 2017
Черкесова, А.С. Гарантії прав і свобод людини при їх обмеженні у кримінальному провадженні .— 2018
Чернієнко, А.О. Відстрочка виконання вироку в кримінальному процесі України .— 2018
67.9(4УКР)я431 / А43 Прібиткова, Н.О. Особливості професійної діяльності жінок-поліцейських // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 трав. 2017 р.).— С.171-173.
Черкунов, О.В. Правове регулювання трудової діяльності працівників правоохоронних органів .— 2017
Чиркін, А.С. Конституційні засади організації місцевого самоврядування в Польщі, Угорщині, Чехії .— 2017
67.9(4УКР)я431 / А43 Федосова, О.В. Особливості початкового етапу розслідування корисливо-насильницьких злочинів // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 трав. 2017 р.).— С.157-159.
Турчинов, К.О. Конституційно-правое регулювання діяльності політичних партій у виборчому процесі .— 2017
67.9(4УКР)я431 / А43 Галкіна, О.М. Окремі питання діяльності експертної служби МВС України // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 трав. 2017 р.).— С.129-131.
Тиха, А.П. Правове регулювання змін трудового договору .— 2017
Стаднік, В.В. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх .— 2018
67.9(4УКР)я431 / А43 Чорноус, О.В. Проблеми правового регулювання видів щорічних відпусток працівника поліції // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 трав. 2017 р.).— С.113-116.
Стельмащук, О.В. Видкриття провадження у справах про кримінальні правопорушення: чинний порядок і напрями вдосконалення .— 2017
67.9(4УКР)я431 / А43 Попова, С.М. Проблеми боротьби з деградацією земель в Україні // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 трав. 2017 р.).— С.103-105.
Скуба, Г.В. Криміналістичне забезпечення досудового розслідування терористичних актів .— 2018
Ревуцька, І.Е. Правові підстави створення сім`ї за законодавством Україні та країн-членів ЄС: порівняльно-правова характеристика .— 2018
Романюк, І.М. Кримінально-правова характеристика злочинців, що посягають на інтелектуальному власність в Україні .— 2018
Павлишина, А.А. Криміналістичне забезпечення доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері наркобізнесу .— 2018
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід