67.9(4УКР)62я431 / С91 Скрипник, Д.О. Функції потерпілого та його представника у кримінальному провадженні // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 325-327.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Сімонович, Д.В. Чи бути інституту кримінальних проступків у системі кримінального процесуального законодавства України // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 323-325.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Сергєєва, Д.Б. Напрями використання інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації, що повідомляється, у доказуванні за чинним кримінальним процесуальним законодавством України // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 321-323.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Салманов, О.В. Проблемні питання щодо повідомлення особи про підозру // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 319-320.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Рось, А.В. Тимчасовий доступ до речей і документів: деякі питання практичної реалізації // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 316-318.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Романюк, В.В. Перспективи розвитку кримінального судочинства щодо неповнолітніх // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 314-316.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Погорецький, М.А. Сучасні концепції кримінального процесуального доказування // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 309-312.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Пічкуренко, С.І. Проблемні аспекти взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України під час провадження по оперативно-розшуковим справам // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 306-308.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Петриченко, Є.І. Проблемні питання визнання інформації доказом // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 305-306.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Озерський, Е.Е. Окремі аспекти взаємодії прокурора з органом досудового розслідування в рамках здійснення кримінального провадження // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 303-305.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Наумова, А.О. Кримінально-процесуальний інститут відшкодування шкоди потерпілому: деякі питання теорії та законодавства // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 300-302.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Назаров, В.В. Суперечлива практика застосування тримання під вартою у кримінальному провадженні // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 298-300.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Мудрецька, Г.В. Процесуальні аспекти отримання зразків для проведення експертизи у кримінальному судочинстві // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 296-298.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Мартовицька, О.В. Процесуальний статус захисника на стадії досудового розслідування // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 294-296.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Лускатов, О.В. Окремі аспекти відсутності визначення терміну "речі" у КПК України // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 292-294.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Лук'яненко, Ю.В. Деякі проблемні питання пред'явлення прокурором цивільного позову у кримінальному провадженні // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 291-292.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Кунтій, А.І. Сучасні тенденції та перспективи становлення суду присяжних в Україні // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 289-291.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Кумилко, А.С. Предмет доказування та його значення для оперативно-розшукового документування й розслідування злочинів у сфері банківського кредитування // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 286-288.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Кочура, О.О. Визначення поняття "спеціальні знання" та їх використання у кримінальному провадженні // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 284-286.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Кононець, В.П. Актуальні питання реалізації судової реформи в Україні з метою протидії винесення злочинних рішень // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 282-284.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Коваленко, А.О. Щодо підстав пред'явлення прокурором цивільного позову у кримінальному провадженні // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 280-281.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Кобзар, О.Ф. Міжнародна правова допомога у кримінально-процесуальному доказуванні: сутність і значення // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 278-279.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Іскендеров, Е.Ф. Процесуальний статус оперативних підрозділів у кримінальному процесуальному доказуванні // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 276-278.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Зіньковський, І.П. Зміна істотних умов застосування запобіжного заходу у досудовому розслідуванні: питання впровадження // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 274-276.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Захарченко, О.В. Здійснення функції захисту в судовому провадженні // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 271-274.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід