67.9(4УКР)62я431 / С91 Свиридова, Л.В. Судова лінгвистична експертиза писемного мовлення // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.238-239.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Садченко, О.О. Використання спеціальних знань в процесі розслідування злочинів у сфері обігу культурних цінностей // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.234-237.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Савчук, Т.І. Вкористання медичних документів для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.231-233.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Сабадаш, В.В. Дослідження перевищення нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел при виконанні судової інженерно-екологічної експертизи // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.226-230.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Рябінін, І.М. Пожежно-тактична експертиза // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.218-221.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Русова, О.Л. Щодо можливості дослідження рукописних записів, виконаних за допомогою латинського чи іншого алфавіту експертами, чия рідна мова - українська // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.214-217.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Русецький, А.А. Проблемні питання розвитку судово-експертних установ Міністерства юстиції України // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.210-213.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Пчеліна, О.В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.204-207.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Приходько, В.О. Проблеми нормативно-правового регулювання криміналістичх баз даних Національної поліції України // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.201-203.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Поліванова, І.О. С.199-200. // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).—
67.9(4УКР)62я431 / С91 Петрова, І.А. Використання експертних досліджень спирту у виявленні виробника небезпечної продукції // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.195-198.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Перлін, С.І. Сучасний стан і перспективи вдосконалення техніко-криміналістичного забезпечення огляду місця події // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.193-194.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Пазинич, Т.А. Особливості тактичних завдань при розслідуванні введення в обіг творів, що пропагують культ насильства ті жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.190-192.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Ольховський, В.О. Заслужений професор М.С. Бокаріус - реформатор і організатор судово-медичної служби України // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).— С.183-185.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Нколайчук, О.В. Перспективи формування методики розслідування неналежного виконання обов`зків // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.).—
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Борисенко, С.П. Структура SIM-карт и информация,хранящаяся на них // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 7.— С.344-349.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Чишкала, А.В. Вирус- нетрадиционный объект исследования в компьютерно- технической экспертизе // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 7.— С.339-344.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Поляков, С.В. Исследование файлов баз данных программных продуктов "1С:Предприятие" и "1С: Бухгалтерия" // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 7.— С.334-339.
Вісник Запорізького юридичного інституту. - 1997. - Вип. 1 .—
Время : газ. - 2017. - 21 сентября (№ 104) .—
Вечерний Харьков : газ. - 2017. - 21 сентября (№ 104) .—
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2017. - 21 сентября (№ 106) .—
Слобідський край : Газета. - 2017. - 21 вересня (№ 75) .—
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2017. - 21 вересня (№ 174) .—
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2017. - 22 вересня (№ 177) .—
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід