Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2018. - 9 серпня (№ 148) .—
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2018. - 8 серпня (№ 147) .—
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2018. - 7 серпня (№ 146) .—
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2018. - 4 серпня (№ 145) .—
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2018. - 3 серпня (№ 144) .—
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 9 августа (№ 91) .—
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 7 августа (№ 90) .—
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 4 августа (№ 89) .—
Вечерний Харьков : газ. - 2018. - 9 августа (№ 86) .—
Вечерний Харьков : газ. - 2018. - 7 августа (№ 85) .—
Вечерний Харьков : газ. - 2018. - 4 августа (№ 84) .—
Время : газ. - 2018. - 9 августа (№ 87) .—
Время : газ. - 2018. - 7 августа (№ 86) .—
Время : газ. - 2018. - 4 августа (№ 85) .—
Новое время страны: общественно-политический журнал. - 2018. - 2 августа (№ 28) .—
Право України : юрид. журн. - 2018. - № 3 .—
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2018. - 31 липня (№ 58) .—
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2018. - 27 липня (№ 57) .—
Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. - 2018. - Вип. 80 .—
Бюлетень Міністерства юстиції України : офіц. вид. - 2018. - № 7 .—
343.3/.7(477)(075.8) / К32 Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2018.— 447 с.
Кравчук Правознавство .— 2018
Публічне управління та адміністрування .— 2018
Джужа Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї у місцях позбавлення волі .— 2018
Кельман Загальна теорія держави і права .— 2018
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід