Шмерецький, Є.Є. Сутність та основні складові спеціальної профілактики згвалтувань // Юридична психологія : наук.журн. - 2017. - № 1 (20).— С.170-180.
Майданевич, А.Г. Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності: адміністративний аспект // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3-2, Том 4, Частина ІІ.— С. 91-94.
Лемеш, Д.Л. Невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків працівником поліції України як підстава притягнення його до юридичної відповідальності // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3-2, Том 4, Частина ІІ.— С. 87-90.
Курзова, В.В. Щодо питання реформування системі інституцій у галузі безпеки харчування в частині проблеми забезпечення біобезпеки // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3-2, Том 4, Частина ІІ.— С. 80-86.
Кобєлєв, О.І. Громадський вплив на формування кадрового потенціалу органів фіскальної служби // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3-2, Том 4, Частина ІІ.— С. 76-79.
Зіневич, О.Л. Досвід країн-учасниць ЄС щодо адміністративно-правового статусу державних казначейств // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3-2, Том 4, Частина ІІ.— С. 70-75.
Женеску, Е.В. Контроль за діяльністю нотаріусів щодо додержання законодавства з питань надання адміністративних послуг // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3-2, Том 4, Частина ІІ.— С. 65-69.
Діденко, С.В. Адміністративно-правовий режим обігу та застосування зброї в Україні // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3-2, Том 4, Частина ІІ.— С. 60-64.
Левченко, Н.О. Психологічні особливості здійснення профілактичних заходів дільничним офіцером поліції // Юридична психологія : наук.журн. - 2017. - № 1 (20).— С.160-169.
Сичевський, В.П. Чорний лабіринт : роман-трилогія.— Київ : Молодь, 1987
Карпушина, Н.Б. Психологічні чинники інформаційної діяльності слідчого // Юридична психологія : наук.журн. - 2017. - № 1 (20).— С.150-159.
/ К38 Кизи, К. Над кукушкиным гнездом / К. Кизи. И поджег этот дом / У. Стайрон : романы.— Кишинев : Hyperion, 1990.— 640 с.
Даценко, О.М. Дозвільна діяльність у нафтогазовій галузі // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3-2, Том 4, Частина ІІ.— С. 51-59.
Глуховеря , О.В. Суб'єкти дисциплінарного провадження в органах прокуратури // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3-2, Том 4, Частина ІІ.— С. 47-50.
Гарбузюк, К.Г. Адміністративно-правове гарантування відбору на службу до Національної поліції України // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3-2, Том 4, Частина ІІ.— С. 41-46.
Литвин, В.В. Зарубіжний досвід прфесійно-психологічного відбору поліцейських кадрів // Юридична психологія : наук.журн. - 2017. - № 1 (20).— С.139-149.
67.9(4УКР)я431 / Ш70 Роговик, О. Д. Права біженців та Африканська комісія з прав людини та народів // Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства : міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 вересня 2015 р..— С. 103-107.
67.9(4УКР)я431 / Ш70 Манжул, І. В. Визначення поняття №енергетична безпека" у вітчизняних нормативно-правових актах // Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства : міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 вересня 2015 р..— С. 99-102.
Ярощ, О.В. Особливості організації індивідуально-виховної та психологічної роботи із засудженими, що вчинили корисливо-насильницькі злочини // Юридична психологія : наук.журн. - 2017. - № 1 (20).— С.131-138.
67.9(4УКР)я431 / Ш70 Антонюк, О. А. Медіація держав // Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства : міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 вересня 2015 р..— С. 95-99.
Лазоренко, Л.А. Прогнозовані результати виховної роботи, спрямованої на виправлення та ресоціалізацію засуджених // Юридична психологія : наук.журн. - 2017. - № 1 (20).— С.122-130.
67.9(4УКР)я431 / Ш70 Андрейченко, С. С. Концепції "SINE DELICTO LIABILITY" та "FAULT RESPONSIBILITY" у міжнародному праві: порівняльний аналіз // Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства : міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 вересня 2015 р..— С. 92-95.
Давидова, О.В. Проблема профайлінгу в переговорах з особами, які захопили заручників // Юридична психологія : наук.журн. - 2017. - № 1 (20).— С.111-121.
67.9(4УКР)я431 / Ш70 Янович, Ю. П. Правове регулювання підслідності корупційних злочинів у кримінальному процесі // Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства : міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 вересня 2015 р..— С. 87-91.
67.9(4УКР)я431 / Ш70 Щериця, С. І. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика // Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства : міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 вересня 2015 р..— С. 84-87.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід