Саковський, А.А. Значення криміналістичної характеристики у розслідуванні інсценувань злочинів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. - 2015. - № 2 (35).— С. 344-348.
Сабадаш, І.В. До проблеми удосконалення процедури позбавлення статусу судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. - 2015. - № 2 (35).— С. 340-343.
Пилипенко, О.М. Типові тактичні операції при розслідуванні незаконної порубки лісу // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. - 2015. - № 2 (35).— С. 335-339.
Панчук, В.А. Адміністративні обов'язки помічника судді // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. - 2015. - № 2 (35).— С. 331-334.
Палагнюк, Д.В. Адміністративна відповідальність тілоохоронців // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. - 2015. - № 2 (35).— С. 326-330.
Мельник, В.В. Способи захисту трудових прав працівників та місце серед них судового захисту // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. - 2015. - № 2 (35).— С. 321-325.
Котець, Є.А. Процесуальні проблеми притягнення до відповідальності професійних суддів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. - 2015. - № 2 (35).— С. 318-320.
Єрмаков, Ю.О. Класифікація та характеристика злочинів у сфері охорони та використання надр // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. - 2015. - № 2 (35).— С. 314-317.
Хашими , С. Разработка приложений для Android.— Санкт-Петербург : Питер, 2011.— 738 с. Завантажити
Цехнер, М. Программирование игр под Android.— Санкт-Петербург : Питер, 2013.— 688 с. Завантажити
Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в АТО : X наук.-практ. конф., М.Київ, 9-10 листоп. 2017 р..— Київ : Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації, 2017.— 283 с. Завантажити
Кузьмина, М.В. Облачные технологии для дистанционного и медиаобразования : учебно-методическое пособие.— Киров : КОГОКУ ДПО, 2013.— 80 с. Завантажити
ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010. Звід правил для управління інформаційною безпекою (ISO/IEC 27002:2005, MOD). Інформаційні технології. Методи захисту.— Київ : Нац. банк України, 2010.— 163 с. Завантажити
Нежданов, И.Ю. Аналитическая разведка для бизнеса.— Москва : Ось-89, 2008.— 324 с. Завантажити
Мосунов, Ю. В поисках лада : законодательные изменения заставят арендаторов земель, входящих в состав наследства при отсутствии наследников, искать решение новых проблем // Юридическая практика : Еженедельная профессиональная газета. - 2017. - 17 октября (№ 42).— С.16.
Кириенко, О. Попятный ветер : за последние пять лет в УПК было внесено много изменений: от каких концептуальных идей законодатели решили отказаться? // Юридическая практика : Еженедельная профессиональная газета. - 2017. - 14 ноября (№ 46).— С.1,26-27.
Цветкова, Е. Вывод на работу : [иск о восстановлении уволеного сотрудника] // Юридическая практика : Еженедельная профессиональная газета. - 2017. - 14 ноября (№ 46).— C.20.
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2018. - 1 червня (№ 42) .—
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2018. - 5 червня (№ 43) .—
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2018. - 28 серпня (№ 65) .—
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2018. - 21 серпня (№ 64) .—
Летич, И. Стоп-менеджер : [защита работодателями своих финансовх интересов в случае злоупотреблений наемных сотрудников] // Юридическая практика : Еженедельная профессиональная газета. - 2017. - 14 ноября (№ 46).— С.18.
Мытюшина, В. Хорошо фискал : [внедрение новых фискальных стимулов] // Юридическая практика : Еженедельная профессиональная газета. - 2017. - 14 ноября (№ 46).— С.11-12.
Трикул, М. Киберссылка : [хакерские атаки на объекты критической инфраструктуры] // Юридическая практика : Еженедельная профессиональная газета. - 2017. - 14 ноября (№ 46).— C.11,13.
Вилявина, Н. Нейтральная территория : В США в отсутствие федерального закона два госоргана претендуют на регулирование сетевого нейтралитета, нокаким будет Интернет будущего, решит новій состав комиссии по коммуникации // Юридическая практика : Еженедельная профессиональная газета. - 2017. - 21 ноября (№ 47).— С.23.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід