67.9(4УКР)302.0я431 / А43 Кравчук, Ю.Б. Регіональна безпека в умовах глобальної нестабільності // Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Актуальні питання безпеки фінансової системи держави" (м. Харків, 21 лют. 2014 р.).— С.167-170.
Абашина, Д.П. Метод и приемы экономического анализа, используемые при выявлении преступлений .— 1983
67.9(4УКР)302.0я431 / А43 Ковальов, Є.В. Динаміка фінансово-економічної безпеки України // Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Актуальні питання безпеки фінансової системи держави" (м. Харків, 21 лют. 2014 р.).— С.150-152.
Криволапов, Г.Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву и установление ее признаков органами внутренних дел .— 1989
67.9(4УКР)302.0я431 / А43 Ковальов, Є.В. Фінансово-аналітична оцінка тінізації економіки України і регіонального виробництва Харківської області // Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Актуальні питання безпеки фінансової системи держави" (м. Харків, 21 лют. 2014 р.).— С.147-149.
67.9(4УКР)302.0я431 / А43 Карчевський, К.А. Господарсько-правові засоби забезпечення безпеки фінансової системи держави // Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Актуальні питання безпеки фінансової системи держави" (м. Харків, 21 лют. 2014 р.).— С.144-146.
Карпенко, Д.О. Матеріальна відповідальність працівників і співробітників органів внутрішніх справ України .— 1995
67.9(4УКР)302.0я431 / А43 Зубенко, Т.М. Акредитивна форма розрахунків та її значення для підвищення стабільності платіжно-розрахункової системи України // Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Актуальні питання безпеки фінансової системи держави" (м. Харків, 21 лют. 2014 р.).— С.139-141.
Методика расследования отдельных видов преступлений .— 1985
67.9(4УКР)302.0я431 / А43 Загуменна, О.В. Правова природа фінансової відповідальності // Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Актуальні питання безпеки фінансової системи держави" (м. Харків, 21 лют. 2014 р.).— С.137-138.
67.9(4УКР)302.0я431 / А43 Євстрат, Д.І. Деякі аспекти розробки методики оцінки інформаційної безпеки в системах електронних платежів // Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Актуальні питання безпеки фінансової системи держави" (м. Харків, 21 лют. 2014 р.).— С.122-125.
67.9(4УКР)302.0я431 / А43 Греченко, В.А. Економічна політика урядів України на початку 1990-х років: уроки для сьогодення // Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Актуальні питання безпеки фінансової системи держави" (м. Харків, 21 лют. 2014 р.).— С.105-108.
Методичні рекомендації щодо документування зловживань у сфері надання послуг міжнародного телефонного зв`язку .— 2004
Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования .— 1973
Задорожній, В.В. Мораль: теорія, практика, соціологія .— 2000
Лузгин, И.М. Моделирование при расследовании преступлений .— 1981
Коваленко, Е.Г. Использование экспертных знаний в деятельности органов внутренних дел по предупреждению хищений социалистического имущества .— 1990
Седых-Бондаренко, Ю.П. Измерения в криминалистической экспертизе .— 1977
Новиков, С.И. Исследование места дорожно-транспортного происшествия .— 1977
Лавров, В.П. Использование материалов архивных уголовных дел при расследовании преступлений .— 1971
Моисеев, А.П. Исследование измененных почерков (письмо буквами печатной формы) .— 1975
Очередин, В.Т. Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии .— 1985
Грановский, Г.Л. Использование признаков письменной речи в криминалистической экспертизе .— 1976
Теория и практика криминалистической экспертизы .— 1980
Романов, В.В. Теория и практика применения законов и правил логики в деятельности органов внутренних дел .— 1989
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід