Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2018. - 10 серпня (№ 61) .—
Освіта України: спец. вип. газ. - 2018. - № 8 ( 68). Серпень .—
Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. - 2018. - № 3 .—
Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. - 2018. - № 2 .—
Новое время страны: общественно-политический журнал. - 2018. - № 31 .—
Економіка України : Політико-економічний журнал. - 2018. - № 6 .—
Основи психології .— 2005
Садикова, Я.М. Окреме провадження у цивільному процесі .— 2016
Житний, О.О. Насильство над населенням у районі воєнних дій: кримінально-правовий аналіз та кваліфікація .— 2017
Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у світовій науці .— 2016
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності .— 2017
Правові інструменти справляння податків в Україні: окреми види та шляхи їх удосконалення .— 2016
Степанченко, О.О. Протидія етнорелігійному тероризму .— 2018
Садовой, К.В. Схемотехніка пристрої технічного захисту інформації .— 2017
Практика кримінального правосуддя і насильство щодо жінок .— 2017
Моторигіна, М.Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції .— 2018
Закон України " Про Національну поліцію". Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів.— : Право, 2017
Закон України " Про Національну поліцію".— : Паливода А.В., 2017
Сімонович, Д.В. Проблеми структури та системності у кримінальному процесі України: стадії та окреми провадження .— 2017
Мурза, В.В. Теоретико-правові засади становлення та розвитку наглядової функції держави .— 2014
Философия для аспирантов .— 2002
Дрозд, В.Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень .— 2015
67.9(4УКР)я43 / А43 Петух, О. А. Довічне позбавлення волі як альтернатива смертній карі : [Проект команд-учасників Першого Всеукраїнського студентського саміту] // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування : матеріали наук. семінару, присвяч. 50-річчю Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ та 25-річчю ВГО "Асоціація українських правників" (10 груд. 2015 р., Дніпропетровськ).— 434-437.
67.9(4УКР)я43 / А43 Лила, І. О. Створення і використання об'єктів авторського права під час виготовлення передач організацій теле- та радіомовлення: [Проект команд-учасників Першого Всеукраїнського студентського саміту] // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування : матеріали наук. семінару, присвяч. 50-річчю Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ та 25-річчю ВГО "Асоціація українських правників" (10 груд. 2015 р., Дніпропетровськ).— С. 427-433.
Теорія держави і права .— 2011
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід