347(477)(075.8) / Ц58 Цивільне право України. Особлива частина : підручник.— Київ : Ліра-К, 2016.— 1022 с.
347(477)(075.8) / Ц58 Цивільне право України : у 2 ч. - Загальна. - Частина 1 .— 2018.— 735 с.
347(477)(075.8) Цивільне право України : у 2 ч..— Київ : Ліра-К, 2018
343.98:343.77(477) / С48 Слободянюк, Б.К. Розслідування умисного знищення або пошкодження чужого майна : монографія.— Київ : Ліра-К, 2018.— 171 с.
Програма нормативної навчальної дисципліни «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування» : [галузь знань: Право; напрям підгот. (спец.): Правознавство. Право; форма навч.: заочна; (Шифр за ОПП ПП.2.2.1.01)].— Харків : ХНУВС, 2017.— 21 с. Завантажити
Робоча програма з навчальної дисципліни «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр].— Харків : ХНУВС, 2017.— 35 с. Завантажити
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навч.: заочна].— Харків : ХНУВС, 2017.— 35 с. Завантажити
Робоча програма з навчальної дисципліни «Прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навч.: заочна].— Харків : ХНУВС, 2017.— 23 с. Завантажити
346(477)(075.8) / А43 Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина) : навч. посіб..— Київ : Ліра-К, 2018.— 798 с.
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прийняття рішень у кримінальному провадженні» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навч.: заочна].— Харків : ХНУВС, 2017.— 16 с. Завантажити
Програма нормативної навчальної дисципліни «Прийняття рішень у кримінальному провадженні» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навч.: заочна; (Шифр за ОПП ПП.2.2.1.06)].— Харків : ХНУВС, 2017.— 16 с. Завантажити
Програма нормативної навчальної дисципліни «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навч.: денна; (Шифр за ПП.2.2.1.01)].— Харків : ХНУВС, 2018.— 21 с. Завантажити
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навч.: денна].— Харків : ХНУВС, 2018.— 36 с. Завантажити
Робоча програма навчальної дисципліни «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навч.: денна].— Харків : ХНУВС, 2018.— 32 с. Завантажити
Навчально-методичні матеріали до семінарських (практичних та лабораторних) занять із «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навч.: денна].— Харків : ХНУВС, 2018.— 48 c. Завантажити
Робоча програма навчальної дисципліни «Прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навч.: денна].— Харків : ХНУВС, 2018.— 23 с. Завантажити
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прийняття рішень у кримінальному провадженні» : [галузь знань: Право; напрям підгот.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навч.: денна].— Харків : ХНУВС, 2018.— 18 с. Завантажити
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Прийняття рішень у кримінальному провадженні» : [галузь знань: Право; напрям підгот. (спец.): Правознавство. Право; форма навч.: денна; (Шифр за ОПП ПП.2.2.1.07)].— Харків : ХНУВС, 2018.— 16 с. Завантажити
346.545(477)(075.8) / К64 Конкурентне право України : навч. посіб..— Київ : Ліра-К, 2017.— 378 с.
Навчально-методичні матеріали до семінарських (практичних та лабораторних) занять з дисципліни «Прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні» : [галузь знань: Право; спец.: Правознавство; ступінь вищ. освіти: Бакалавр; форма навч.: денна].— Харків : ХНУВС, 2018.— 43 с. Завантажити
341.23:341.4] / В12 Важна, К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія.— Київ : Ліра-К, 2017.— 289 с.
35.08:328.185](477)(075.8) / А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб..— Київ : Ліра-К, 2017.— 191 с.
342.553(4+494+477) / Ф33 Федоренко, В.Л. Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія.— Київ : Ліра-К, 2017.— 287 с.
Текст лекції з дисципліни «Методи та засоби захисту інформації» за темою: «Цілі, задачі та організація технічної розвідки» : [галузь знань: Інформаційні технології; спец.: Кібербезпека; спеціаліз.: протидія кіберзлочинності; ступінь вищ. освіти: бакалавр].— Харків : ХНУВС, 2018.— 17 с. Завантажити
346(477) / Д42 Джуринський, О.В. Джерела господарського права України : монографія.— Київ : Ліра-К, 2016.— 198 с.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід