Стельмащук, О.В. Обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, як підстава початку досудового розслідування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіц. вид. - 2017. - № 3.— С.35-41.
Галюк, Р.Г. Систематизація українського права: поняття та види : дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2015.— 200 с.
Ткаченко, Н.М. Суб'єкти судово-експертної діяльності в сучасній системі експертного забезпечення кримінального провадження : дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2016.— 189 с.
Фелик, В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України : дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2017.— 297 с.
Гузєй, В.М. Методика розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця : дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2016.— 200 с.
Євдокіменко, С.В. Судово-економічна експертиза: теоретико-методологічні засади і практика реалізації : дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2016.— 295 с.
Носіков, Д.М. Фіскальна функція сучасної держави: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2016.— 240 с.
Ткаченко, О.Г. Адміністративна відповідальність за образу персоналу державної кримінально-виконавчої служби // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіц. вид. - 2017. - № 3.— С.29-34.
Євдокіменко, С.В. Судово-економічна експертиза: теоретико-методологічні засади і практика реалізації .— 2017 Завантажити
Сімонович, Д.В. Доктринальні засади структури та системності кримінального процесу України: стадії та окремі провадження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2017.— 40 с. Завантажити
Світлична, Ю.О. Адміністративно-правові засади державного регулювання іноземного інвестування в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2017.— 39 с. Завантажити
Надьон, О.В. Адміністративно-правове забезпечення фінансової безпеки банків України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2017.— 20 с. Завантажити
Надьон, О.В. Адміністративно-правове забезпечення фінансової безпеки банків України : дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2017.— 222 с.
Світлична, Ю.О. Адміністративно-правові засади державного регулювання іноземного інвестування в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2017.— 437 с.
Сімонович, Д.В. Доктринальні засади структури та системності кримінального процесу України: стадії та окремі провадження : дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2017.— 284 с.
Трофименко, Д.С. Виникнення бездокументарних цінних паперів як об`єктів цивільних справ // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіц. вид. - 2017. - № 2.— С.53-58.
Нижник, О.С. Адміністративно-правові засади реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти в Україні : дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2017.— 220 с.
Тымошенко, В.І. Причини злочинності у вченні П.О. Сорокіна (з історії політичної правової думки) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіц. вид. - 2017. - № 2.— С.20-26.
Коровайко, О.І. Реалізація міжнародних стандартів кримінального судочинства в судовому провадженні України : дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2017.— 285 с.
Нижник, О.С. Адміністративно-правові засади реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2017.— 20 с. Завантажити
Коршенко, В.А. Теоретичні та методичні основи судової телекомунікаційної експертизи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2017.— 20 с. Завантажити
Добровінський, А.В. Фінансово-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2017.— 20 с. Завантажити
Карпенко, Д.О. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням правил безпеки руху або експлуатації транспорту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2017.— 20 с. Завантажити
Коршенко, В.А. Теоретичні та методичні основи судової телекомунікаційної експертизи : дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2017.— 239 с.
Добровінський, А.В. Фінансово-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук.— Харків, 2017
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід