Щербак, Н.О. Правобережна Україна в державно-правовій системі Російської імперії кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.288-297.
Тимошенко, В.І. Загальнотеоретична характеристика тіньової економіки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.277-287.
Подік, І.І. Юридичне нормотворення в предметному полі філософії права: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.265-276.
Неганов, В.В. Генезис законодавства України про використання матеріалів ревізій, перевірок у кримінальному провадженні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.245-264.
Ракул, О.В. Чинники вдосконалення адміністратиивно-правового регулювання фіскальної політики в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.234-244.
Антонава, О.Р. Конституційно-правові засади регулювання демографічних процесів в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.222-233.
Камінська, Н.В. Конституційні гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина від корупційних виявів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.213-221.
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. - 2018. - № 1 ( № 81) .—
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. - .—
Костюшко, О.П. Залучення громадян до охорони громадського порядку // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.193-212.
/ Т78 Трудове право України : підручник.— Київ : Юрінком Інтер: Буква Закону, 2018.— 595 с.
Василевич, Я.В. Шляхи вдосконалення оперативно-розшукової протидії привласненню та розтраті бюджетних коштів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.183-192.
Бех, О.В. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері службової діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.173-182.
Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування .— 2017
Севрук, В.Г. Діяльність правоохоронних органів щодо протидії етничній організованій злочинності: український і міжнародний досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.160-172.
Цивільне право України. Особлива частина .— 2017
Шаповалов, О.О. Поняття та сутність оперативного пошуку // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.149-159.
Запотоцький, А.П. Особливості тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування злочинів у сфері будівництва // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.131-148.
Крищенко, А.Є. Завдання та функції Національної поліції як учасника адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.121-130.
Цільмак, О.М. Тактичні особливості застосування методу матричної діаграми під час досудового розслідування кримінальних правопорушень // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2 (103).— С.110-120.
Цивільне право України. Загальна частина .— 2017
Буркацький, Л.К. Зразки цивільно-правничих документів на захист прав та інтересів громадян .— 2017
/ З-37 Затримання особи. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика.— Київ : Юрінком Інтер, 2017.— 306 с.
/ Б40 Безродний, Є.Ф. Світова класична думка про державу і право.— Київ, 2017
Правознавство .— 2018
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід