67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Солдаткіна, Д. О. Криміналістична характеристика інтернет-шахрайства // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 157-163.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Омельченко, О. М. Проблемні аспекти реалізації слідчої тактики розслідування злочинів // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 154-157.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Омаров, А. А. Взаємозв'язок підслідності та підсудності кримінальних проваджень // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 150-154.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Мироненко, Б. С. Розслідування безвісного зникнення особи // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 147-150.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Лебедева, А. Є. Особливості криміналістичної методики вбивств на замовлення // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 144-147.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Крамаренко, К. І. Криміналістична характеристика злочинів у сфері трансплантології // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 141-144.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Кадук, С. В. Інформаційні засоби функціонування натурних колекцій // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 137-141.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Іващенко, С. С. Правові проблеми комплексної криміналістичної експертизи документів // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 134-137.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Згоннік, О. А. Використання криміналістичної одорології у розслідуванні кримінальних правопорушень // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 131-134.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Гонтарь, Т. А. Нетрадиційні методи отримання криміналістичної інформації та їх значення // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 127-130.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Даценко, Т. В. Загальні положення поняття "алібі"в кримінальному судочинстві // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 123-127.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Філіпенко, В. Р. Зовнішня та внутрішня безпека як видовий об'єкт державної зради // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 122-124.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Титаренко, Г. І. Проблема здійснення екстрадиції // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 119-121.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Смушак, О. М. Сутність інституту причетності до злочину у сучасному зарубіжному праві // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 115-119.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Мажара, Д. О. Досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, як загальна ознака спеціального суб'єкту злочину // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 112-115.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Дереча, Л.М. Об'єктивізація лабораторної діагностики гострої та хронічної алкогольної інтоксикації з використанням сучасних біохімічних маркерів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 406-412.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Долуда, А.О. Класифікація об'єктів судової мистецтвознавчої експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 399-405.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Мажара, В. О. Додаткові покарання для неповнолітніх: історичний аспект // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 108-111.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Кісіль, Н.В. Загальні методичні підходи до проведення експертних досліджень, об'єктами яких є різні засоби індивідуалізації // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 382-390.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Євдокімова, М. О. Тенденції жіночої гендерної злочинності в Україні // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 104-107.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Шпаковская , Л.Н. Применение метода спектрального анализа с лазерным возбуждением вещества в исследованиях объектов экспертизы материалов, веществ и изделий // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 7.— С.245-250.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Заніна, Т.А. Персонаж як самостійний об'єкт авторського права // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 376-382.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Калініченко, М.М. Доктрина "добросовісного використання" творів образотворчого мистецтва в аналітичній практиці північноамериканських судових експертів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 369-376.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Донцова, О.С. Особливості призначення та проведення товарознавчих досліджень із визначення вартості зелених насаджень // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 362-368.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Буколова, В.В. Проблемні аспекти вирішення питань щодо документального підтверження розміру матеріальної шкоди (збитків) // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 357-362.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід