Ісаков, М.І. Прострочення оплати у зовнішньоекономічному договорі з боку нерезидента: юридичні наслідки // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 5.— С. 86-90.
Григорчук, М.В. Засоби та форми захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 5.— С. 81-86.
Степанюк, Р. Л. Автотехнічна експертиза та її місце в системі судових експертиз в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78).— Завантажити
Бочков, П.В. Релігійна організація як соціальна і як правова структура. Спроба дефінітивного аналізу // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 5.— С. 76-80.
Penkov, S. V. Analysis of the organization of information and analytical support of the National Police of Ukraine .—
Пеньков, С. В. Анализ организации информационно-аналитического обеспечения деятельности Национальной полиции Украины .—
Пеньков, С. В. Аналіз організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78).— Завантажити
Lapta, S. P. Perspective directions of development of dactyloscopy in foreign countries .—
Лапта, С. П. Перспективные направления развития дактилоскопии в зарубежных странах .—
Лапта, С. П. Перспективні напрями розвитку дактилоскопії в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78).— Завантажити
Bondarenko, O. O. Some issues of using special knowledge within criminal proceedings .—
Бондаренко, А. А. Отдельные вопросы использования специальных знаний в уголовном производстве .—
Фесенко, О.М. Типові слідчі ситуації, які виникають під час розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, та напрями їх вирішення // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 5.— С. 70-75.
Бондаренко, О. О. Окремі питання використання спеціальних знань у кримінальному провадженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78).— Завантажити
Зуб, О.Ю. Спрощені провадження в цивільному судочинстві: питання конвергенції // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 5.— С. 63-70.
Andreev, D. V. The possibilities of forensic expertise in the investigation of illegal weapons trafficking .—
Андреев, Д. В. Возможности судебных экспертиз при расследовании незаконного оборота оружия .—
Андрєєв, Д. В. Можливості судових експертиз під час розслідування незаконного обігу зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78).— Завантажити
Заіка, Ю.О. Інформація в системі об'єктів цивільних прав // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 5.— С. 57-62.
Ablamskiy, S. Ye. Relevant issues of the defense attorney’s participation in a certain procedural action within criminal proceedings .—
Абламский, С. Е. Актуальные вопросы участия защитника в отдельном процессуальном действии в уголовном производстве .—
Абламський, С. Є. Актуальні питання участі захисника в окремій процесуальній дії в кримінальному провадженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78).— Завантажити
Волкова, Л.О. Правовий статус юридичних осіб публічного права: складники та їх змістовне наповнення // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 5.— С. 53-57.
Kriuchko, N. I. Characteristics of the judicial power as a social system .—
Чорнолуцький, Р.В. Нормотворчість органів місцевого самоврядування: телеологічні домінанти, що базуються на екзистенційних інтересах територіальної громади // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб.наук.праць. - 2016. - Вип. 5.— С. 46-52.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід