Закон і Бізнес : газета. - 2018. - 15 квітня (№ 15) .—
Вечерний Харьков : газ. - 2018. - 14 апреля (№ 40) .—
Новое время страны: общественно-политический журнал. - 2018. - 12 апреля(№ 14) .—
Новая Польша : обществ.-полит. и лит. ежемесячник. - 2018. - № 3 .—
Туренко, А. Формирование сети университеттов - лидеров как центров совершенного образования // Время : газ. - 2018. - 3 апреля (№ 37).— С.4.
/ Р45 Реформа полиции в рамках реформы системы уголовного правосудия.— Вена : ОБСЕ, 2013.— 256 с.
Тараб, О. Классика старого города : [архитектурный облик города Харькова] // Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 12 апреля (№ 42).— C.9.
/ М54 Методичні рекомендації щодо організації роботи дільничних інспекторів міліції з протидії насильству в сім'ї.— Київ : К.І.С., 2010.— 170 с.
Тараб, О. На рубуже веков: промышленность : [в конце XVIII века в Харькове начали возникать заводы и фабрики] // Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 5 апреля (№ 40).— С.7.
/ П86 Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 30 берез. 2018 р.).— Харків : ХНУВС, 2018.— 289 с.
Стартовал проект"школьный офицер полиции" // Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 5 апреля (№ 40).— С.3.
/ Б86 Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харк. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.).— Харків : ХНУВС, 2018.— 323 с.
/ П68 Права женщин и гендерное равенство : справочник для национальных правозащитных институтов.— Варшава : БДИПЧ ОБСЕ, 2012[2013].— 144 с.
84(4РОС)6-47 / С37 Симонов, К.М. Глазами человека моего поколения : размышления о И.В. Сталине.— М. : Правда, 1990.— 428 с.
84(4УКР)6-4 Кашин, В.Л. Справедливость - мое ремесло : роман, повести.— М. : Сов. писатель, 1991
Богдан, Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-олігархічного ладу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. - 2018. - 7-13 квітня (№ 13).— С.12.
/ А64 Аналітичний звіт за результами дослідження умов для розвитку економічних можливостей жінок в Україні як фактора, що сприяє гендерній рівності (за ініціативи Мінсоцполітики та за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні).— Київ : ОБСЄ, 2012.— 78 с.
/ М58 Міжнародний досвід законодавчого регулювання питання використання репродуктивних технологій (включаючи сурогатне материнство).— Київ : ОБСЄ, 2013.— 60 с.
Кравченко, В. Тінь Бандери і Хмельницького : чому погіршуються відносини між Польшею та Україною // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. - 2018. - 7-13 квітня (№ 13).— С.5.
Кармазіна, М. Партії в Україні: власні/привласнені, іменні, "використанні"... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. - 2018. - 7-13 квітня (№ 13).— С.3.
Дерев'янкін, С.Л. Інтерес як фактор кримінального судочинства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 53-58.
Грищенко, М.В. Попередження правопорушень як спеціальна гарантія забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 48-52.
Гнатовська, О.М. Правова система як соціальний феномен // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 39-48.
Бутенко, Д.В. Відповідальність за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 31-34.
Бугайчук, К.Л. Деякі проблеми формування структури місцевої міліції України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : наук. журн. - 2004. - № 3, ч. 1.— С. 28-31.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід