Павлишин, О.В. Взаємозв'язки семіотики права та космології: онтологічний статус права // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ : наук. журнал. - 2017. - № 1 (13).— С. 161-171. Завантажити
/ С28 Севрюков, Д.Г. Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти : монографія.— Київ : Талком, 2014.— 422 с.
Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2016 р.) : розглянуті та схвалені координаційними бюро відділень Національної академії правових наук України.— Харків : Право, 2017.— 300 с. Завантажити
Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2015 р.) : розглянуті та схвалені відділеннями Національної академії правових наук України.— Харків : Право, 2016.— 252 с. Завантажити
Щербатюк, В.М. Зародження протодержавних і державних об'єднань на теренах України // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ : наук. журнал. - 2017. - № 1 (13).— С. 138-152. Завантажити
/ С28 Севрюков, Д.Г. Социальная защита: история, теория, право : монография.— Киев : Ун-т "Украина", 2011.— 429 с.
67.9(4УКР-4ХАР)305р30 / К30 Кафедра трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ : ювілейне вид..— Харків : Дім Реклами, 2017.— 101 с.
88.472я73 / М60 Мілорадова, Н.Е. Психологічний супровід формування ціннісних регуляторів поведінки майбутніх правоохоронців : навч.-метод. посіб..— Харків : ХНУВС, 2017.— 115 с.
67.9(4УКР)308.01 / Л64 Литвинов, О.М. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографії.— Харків : Золота миля, 2017.— 178 с.
Банчук, О. П`ять причин паралічу держави у розслідуванні злочинів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. - 2017. - 2-8 грудня (№ 46).— С.1,3.
/ А99 Аюпова, Р.М. Адміністративно-правові відносини за участю господарських судів в Україні : монографія.— Харків : Стильна типографія, 2017.— 240 с.
Сергієнко, О. Закон житлово-комунального кріпацтва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. - 2017. - 2-8 грудня (№ 46).— С.3.
/ Г67 Горбач, Д.О. Адміністративно-правовий статус Національної гвардії України : монографія.— Харків : ХНУВС: ФОП Панов, 2017.— 288 с.
/ З-51 Шуміло, О.М. Земельне право України (у схемах) : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2017.— 287 с.
/ Н27 Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезбечення : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 листоп. 2017 р.).— Харків : ХНУВС, 2017.— 461 с.
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави .— 2017
67.9(4УКР)307я43 Права людини і довкілля у новій Україні : на честь професора С.М. Кравченко .— 2015
/ П86 Психология и математика.— М. : Наука, 1976.— 295 с.
/ Г52 Гласс, Д. Статистические методы в педагогике и психологии : пер. с англ..— М. : Прогресс, 1976.— 495 с.
/ Н83 Норман, Д.А. Память и научение : пер. с англ..— М. : Мир, 1985.— 158 с.
/ К73 Котик, М.А. Психология и безопасность.— Таллинн : Валгус, 1989.— 448 с.
/ П24 Пейсахоа, Н.М. Закономерности динамики психических явлений.— Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1984.— 235 с.
/ Б72 Бобнева, М.И. Социальные нормы и регуляция поведения.— М. : Наука, 1978.— 311 с.
81 / Ф93 Фрумкина, Р.М. Вероятность элементов текста и речевое поведение.— М. : Наука, 1971.— 168 с.
88.840 / Л63 Лисина, М.И. Проблемы онтогенеза общения.— М. : Педагогика, 1986.— 144 с.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід