67.9(4УКР)62я43 / Т33 Крамаренко, В.П. Превенция ошибок в коммуникативных технологиях формирования вопросов при подготовке и производстве допроса // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 9.— С. 30-36.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Лаврухин, С.В. Понятие способа совершения преступления // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 9.— С. 21-29.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Коновалова, В.О. Криміналістична тактика і кримінально-процесуальне право: діалектичні залежності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 9.— С. 5-9.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Бокаріус, М.М. До історії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені засл. проф. М.С. Бокаріус (репринтне відтворення) // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 441-468.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Козаченко, І.М. Батько й син Бокаріуси - видатні фундатори вітчизняної судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 427-435.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Лесовой, В.Н. Личность заслуженного профессора Н.С. Бокариуса в отзывах его зарубежных современников // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 421-427.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Козаченко, І.М. Визначення виду та марки снарядів методом рентгенофлуоресцентного спектрального аналізу при дослідженні пневмострільних пошкоджень деяких матеріалів одягу // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 16.— С. 412-420.
Пигров, К.С. Профессионалы и самодеятельные философы: к развитию рецептивной философии // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. - 2006. - № 3.— С.106-130.
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2017. - 13 вересня (№ 170) .—
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2017. - 14 вересня (№ 169) .—
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2017. - 14 сентября (№ 103) .—
Слобідський край : Газета. - 2017. - 14 вересня (№ 73) .—
Вечерний Харьков : газ. - 2017. - 14 сентября (№ 101) .—
Время : газ. - 2017. - 14 сентября (№ 101) .—
Гавриченков, Ю.В. Что такое самодеятельная философия?(Сократ, Платон, Аристотель) // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. - 2006. - № 3.— С.84-105.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Нардид, Л.В. Полимерные материалы в автомобилестроении и некоторые методы их исследования // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 7.— С.257-264.
Коннов, С. Реформування адвокатури: суасні підходи // Український адвокат. - 2008. - № 6.— С.16-17.
67.9(4УКР)62я43 / Т33 Свищев, В.Н. Модернизация метода эмиссионного спектрального анализа для решения задач экспертизы материалов, веществ и изделий // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. - Вип. 7.— С.250-257.
Насадюк, О. Адвокатура держав Східного Середземномор`я // Український адвокат. - 2008. - № 5.— С.30-31.
Богачов, А. Адвокат і клієнт : про тонкощі побудови взаємовідносин при наданні адвокатських послуг у кримінальних справах // Український адвокат. - 2008. - № 4.— С.18-19.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Мельник, А. С. Співвідношення принципів міжнародного права і гуманітарної інтервенції // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 177-179.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Пахомов, В. В. Військові суди // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 173-176.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Лобус, А. В. Проблеми сучасної криміналістики та напрями її розвитку // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 169-172.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Тесленко, А. В. Криміналістична характеристика торгівлі людьми // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 167-169.
67.9(4УКР)я431 / Ч-63 Спичак, А. В. Використання результатів ДНК-аналізу в криміналістиці // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 листоп. 2016 р.).— С. 164-167.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід