Буглак, Ю.О. Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення розмежування повноважень між органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування України // Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. - 2018. - № 1 (62).— С.77-83.
Оніщенко, О.Ю. Перспективи розвитку екологічного законодавства у сфері захисту тварин від жорстокого поводження // Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. - 2018. - № 1 (62).— С.70-76.
Довгуша, М.П. Щодо самостійності договору транспортного експедирування // Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. - 2018. - № 1 (62).— С.58-69.
Шкляр, С.В. Економічна конкуренція як об`єкт державного контролю // Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. - 2018. - № 1 (62).— С.53-57.
Ніколенко, Л.М. Поняття та значення судової практики у господарському процесуальному праві // Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. - 2018. - № 1 (62).— С.47-52.
Назимко, О.В. Трудові відносини та захист інституту материнства: сучасні міжнародно-правові стандарти // Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. - 2018. - № 1 (62).— С.39-46.
Нормативно-правові та організаційно-структурні засади функціонування національних органів охорони правопорядку періоду Української революції 1917-1921 р.р. // Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. - 2018. - № 1 (62).— С.31-38.
/ М36 Мацкевич, И.В. Страницы жизни : доекмент. повесть.— Харьков : Золотые страницы, 2002.— 184 с.
/ Г25 Гвоздецький, В.Д. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні : монографія.— Київ : МП "Леся", 2011.— 591 с.
Kuznichenko, S. Legal regime of martial: ukrainian model .— 2017
Долгорученко, К.О. Нормативно-правова основа організації та діяльності східного відділу міністерства просвіти і пропаганди Райху на окупованих радянських територіях // Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. - 2018. - № 1 (62).— С.21-30.
/ Р27 Рахманов, В.М. Помогите, доктор! Система реабилитации больных с функциональными расстройствами и ограниченными (физическими и сенсорными) возможностями.— Днепропетровск, 2011.— 498 с.
Буга, Г.С. Історичні витоки та сучасність юридичної освіти та науки в Україні // Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. - 2018. - № 1 (62).— С.14-20.
/ Г25 Гвоздецький, В. Мої щасливі та сумні дороги.— Київ : МП Леся, 2017.— 439 с.
Окреми рішення Європейського суду з прав людини проти України, які стосуються МВС .— 2009
Професори та доктори наук Харківського національного університету внутрішніх справ .— 2017
Алєксєєнко, І.В. Проблеми безпеки в політико-правовому дискурсі // Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. - 2018. - № 1 (62).— С.6-13.
/ А43 Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.).— Харків : ХНУВС, 2018.— 272 с.
Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності .— 2018
Наукові засади захисту населення і територій від наслідків лісових пожеж з радіаційно небезпечними факторами .— 2016
/ А95 Ахтирська, Н.М. Торгівля людьми в Україні: про що свідчить судова практика.— Київ : ТОВ "КГЛЗ", 2006.— 83 с.
Бортник, С.М. Особливості правового регулювання реалізації трудових прав поліцейських в Ураїні .— 2017
Уварова, Н.В. Проблеми теорії та практики вирішення трудових спорів .— 2017
Проблеми цивільного права та процесу .— 2018
343.2(477)(075) / Є60 Ємельянов, В.П. Кримінальне право України. Загальна частина. Основні питання вчення про злочин : наук.-практ. посіб..— Харків : Право, 2018.— 140 с. Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід