Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. - 2018. - № 7 .—
Бюлетень Міністерства юстиції України : офіц. вид. - 2018. - № 6 .—
Вісник прокуратури : загальнодерж. юридич. вид. - 2018. - № 7 .—
67.9(4УКР)62я431 / С91 Корнієнко, В.В. Обстановка вчинення злочинів у банківській сфері: нормативно-правовий аспект // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 105.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Корж, В.П. Новый уголовно-процессуальный институт дистанционного досудебного расследования и современные тенденции развития криминалистической тактики // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 102-104.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Коваленко, А.В. Особливості пред'явлення для впізнання під час розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 101-102.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Книженко, С.О. Протидія розслідуванню злочинів проти правосуддя: структура та сучасні криміналістичні засоби подолання // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 99-101.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Карачевцев, Я.М. Деякі рекомендації щодо покращення судово-експертного забезпечення в Україні на підставі узагальнення міжнародного досвіду // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 92-94.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Івасюк, Х.С. Поняття та ознаки способу вчинення шахрайства у сфері страхування майна // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 91-92.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Зозуля, Є.В. Деякі типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, вчинених організованими злочинними групами, та відповідний їм алгоритм дій // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 89-90.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Заяць, К.Д. Про особливості предмета посягань сучасних шахрайств // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 87-88.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Заболотна, Ю.В. Проблеми використання поліграфа в Україні // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 86-87.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Єфімов, М.М. Окремі питання проведення слідчого експерименту при розслідуванні злочинів проти громадського порядку // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 85-86.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Євдокіменко, С.В. Окремі аспекти проведення судових економічних експертиз з дослідженням документів фінансово-кредитних операцій // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 82-84.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Гусєва, В.О. Деякі аспекти використання спеціальних медичних знань при розслідуванні посягань на життя працівників правоохоронних органів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 77-78.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Глієвий, А.А. Проблеми процесуальної регламентації одорологічного дослідження // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 75-77.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Гладкова, Є.О. Проблеми розслідування наркозлочинів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 73-75.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Воробйова, Н.В. Питання підготовки порівняльного матеріалу при призначенні судово-почеркознавчих експертиз // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 71-73.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Войтович, Я.В. Криміналістичне значення поняття промислової продукції та безпеки її використання для розслідування злочинів, передбачених ст. 275 КК України // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 69-70.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Висотенко, Ю.В. Особливості розслідування крадіжок, учинених злочинними групами // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 66-67.
67.9(4УКР)62я431 / С91 Бурбело, Б.А. Організація і тактика вивчення особистості підозрюваного при розслідуванні злочинів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.).— С. 63-64.
Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал. - 2018. - № 1 (99) .—
Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал. - .—
Освіта України: спец. вип. газ. - 2018. - № 7 (67). Липень .—
Все про бухгалтерський облік : проф. бухгалт. газ. - 2018. - 27 липня (№ 70) .—
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід