Вища школа : наук.-практ. вид. - 2018. - № 1 (162) .—
Вища школа : наук.-практ. вид. - .—
Майдан: живі скрижалі історії : небесна сотня // Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2018. - 17 лютого (№ 33).— С.1,4.
Освіта України: спец. вип. газ. - 2018. - № 2 (62). Лютий .—
Все про бухгалтерський облік : проф. бухгалт. газ. - 2018. - 28 лютого (№20) .—
Пам`ятні дати та ювілеї 2018 року : додаток до Постанови Верховної Ради України від 8 лютого 2018 року № 2287-VIII // Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2018. - 23 лютого (№ 37).— С.6-7.
67.9(4УКР)62я431 / А43 Руднєв, В.А. Установлення впливу зовнішніх факторів під час зберігання дизельного палива на результати ідентифікаційного дослідження // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народження д-ра юрид. наук, професора, засл. діяча науки і техніки України М.В. Салтевського (Харків, 7-8 листоп. 2017 р.).— С. 132-134.
Честь і закон : щокв. наук.-практ. журн. - 2017. - № 4 (63) .—
Генкин, А. Криминогенный рейтинг: Харьков среди "лидеров" // Время : газ. - 2018. - 15 февраля (№ 18).— С.1.
Вестник Одесской адвокатуры. - 2015. - № 3 .—
Вестник Одесской адвокатуры. - .—
Вестник Одесской адвокатуры.— Одесса,
Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2017. - Кодекс адміністративного судочинства України; Закон України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів України; Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". - № 3/4 .— 2017.— 331 с.
Век XIX : женские школы : в Харькове появился ряд образовательных учреждений для женщин // Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 20 февраля (№ 21/22).— С.6.
Вісник господарського судочинства. - 2017. - Господарський процесуальний кодекс України (станом на 3 жовтня 2017 р.); Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (станом на 01.01.2017). - № 5/6 .— 282 с.
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 27 февраля (№ 25) .—
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 24 февраля (№ 24) .—
Новое время страны: общественно-политический журнал. - 2018. - 22 февраля (№ 7) .—
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2018. - 24 лютого (№ 39) .—
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2018. - 23 лютого (№ 38) .—
Слобідський край : Газета. - 2018. - 24 лютого (№ 16) .—
Закон і Бізнес : газета. - 2018. - 24 лютого-2 березня (№ 8) .—
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2018. - 27 лютого (№ 39) .—
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2018. - 24 лютого (№ 38) .—
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2018. - 23 лютого (№ 37) .—
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід