88я431 / О-75 Бутиліна, О.В. Організаційні паталогії як передумова розвитку професійних деформацій // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна).— С.81-83.
88я431 / О-75 Шахова, Е.Г. Trauma releasing exercises (TRE) - снвременная техника освобождения от стресса // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна).— С.73-74.
88я431 / О-75 Харченко, С.В. Особливості взаємозв`язку соціального інтелекту та конфліктності у спілкуванні // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна).— С.70-72.
88я431 / О-75 Солохіна, Л.О. Особливості стратегій поведінки в конфліктній ситуації у студентів -психологів першого та другого курсів // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна).— С.62-64.
88я431 / О-75 Жданова, І.В. Гендерні особливості життєвих цінностей підлітків, схильних до девіантної поведінки // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна).— С.29-31.
88я431 / О-75 Джабаров, Х.Х. "Массовая культура" и ее влияние на духовно-нравственное поведдение молодежи // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна).— С.24-27.
88я431 / О-75 Специфіка толерантності студентів медичного коледжу // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна).— С.21-23.
88я431 / О-75 Алексеєнко, Н.В. Толерантність до невизначеності як специфічна умова інноваційної діяльності // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна).— С.12-14.
88я431 / О-75 Александров, Ю.В. Поняття зрілості та особистісної зрілості в психології // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна).— С.10-12.
88я431 / Б86 Шелкошвеєв, І.В. Волонтерська діяльність у соціальній роботі, її соціальні функції // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.329-330.
88я431 / Б86 Скляров, О.М. Окремі аспекти інтолерантності осіб протестанського віросповідання // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.324-326.
88я431 / Б86 Саппа, М.М. Соціальна психологія: поява назви галузі та перші системні дослідження // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.320-323.
88я431 / Б86 Ларіонов, С.О. Теоретичні аспекти проблеми асоціальної поведінки людини // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.309-312.
88я431 / Б86 Євдокимова, О.О. Протидія сучасним інформаційно-психологічним впливам // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.299-302.
88я431 / Б86 Грищенко, М.В. Соціально-психологічні особливості футбольних фанатів // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.295-298.
88я431 / Б86 Шиліна, А.А. Часова перспектива в розвитку особистості // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.286-291.
88я431 / Б86 Ткаченко, М.А. Теоретичні аспекти проблеми психологічної якості життя людини // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.284-286.
88я431 / Б86 Кобикова, Ю.В. Формирование конструктивного клиентского запроса при помощи метафорических ассоциативных карт (МАК) // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.269-272.
88я431 / Б86 Егорова, Э.Н. Метод моделтрования квазипространства психической реальности как методологическая основа разработки практикума по формированию психологической культуры // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.264-269.
88я431 / Б86 Греса, Н.В. Особливості проактивних копінгів у осіб з різним рівнем психологічного благополуччя // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.260-263.
88я431 / Б86 Бутиліна, О.В. Управління людськими ресурсами як напрямок в управлінському консультуванні // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.).— С.244-246.
Шелевер, Н. В. Поняття та ознаки суддівського імунітету в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2010. - Вип. 14, ч.1.— С. 194-196.
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - 2018. - 15-21 червня (№ 24) .—
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2018. - 16 июня (№ 68) .—
Закон і Бізнес : газета. - 2018. - 16-22 червня (№ 24) .—
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід