Гримич, М.К. Правова природа та сутність судових актів як джерела адміністративного процесуального права // Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - 2017. - № 1.— С. 67-71.
Фелик, В.І. Місце Національної поліції України в системі інших органів та установ, що здійснюють профілактику правопорушень // Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - 2017. - № 1.— С. 62-66.
Казанчук, І.Д. Компетенція органів Національної поліції України щодо охорони навколишнього природного средовища та екологічної безпеки в інтеграційних умовах // Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - 2017. - № 1.— С. 54-61.
Подоляка, С.А. Протидія корупції в органах прокуратури як об'єкт адміністративно-правового наукового дослідження // Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - 2017. - № 1.— С. 48-53.
Щокін, Р.Г. Правове регулювання галузі освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - 2017. - № 1.— С. 43-47.
Троян, В.А. Особливості публічно-сервісних повноважень Національної поліції у сфері охорони прав і свобод людини та інтересів держави // Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - 2017. - № 1.— С. 33-42.
Гусаров, С.М. Деякі питання оптимізації структури Національної поліції України // Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - 2017. - № 1.— С. 27-32.
Музика, М.П. Дихотомічна схема "класика-посткласика" як інструментарій філософсько-правового дослідження ірраціонального у праві // Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - 2017. - № 1.— С. 20-26.
Пампура, М.В. Основні детермінанти деформації правосвідомості в сучасній Україні // Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - 2017. - № 1.— С. 13-19.
Ільницький, М.С. Проблеми виборів депутатів місцевих рад // Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - 2017. - № 1.— С. 5-12.
67.9(4УКР)300.21я431 / П68 Мах, И.И. О контрольной власти в Республике Беларусь // Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2012 р.).— С. 117-123.
67.9(4УКР)300.21я431 / П68 Плавич, В.П. Взаимосвязь и развите политической и юридической систем современности // Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2012 р.).— С. 111-117.
67.9(4УКР)300.21я431 / П68 Прокопов, Д.Є. Актуальні проблеми правового аналізу політичних систем у сучасній юридичній науці // Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2012 р.).— С. 100-110.
67.9(4УКР)300.21я431 / П68 Француз-Яковець, Т.А. Роль і місце парламенту в державно-правовому процесі України та Республіки Білорусь // Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2012 р.).— С. 84-93.
67.9(4УКР)300.21я431 / П68 Кондратович, Н.М. Конституционно-правовое регулирование политической системы в Республике Беларусь и Украине: общее и особенное // Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2012 р.).— С. 68-74.
67.9(4УКР)300.21я431 / П68 Максакова, Р.М. Неправові форми здійснення установчої влади народом та їх вплив на політичні системи сучасних суспільств // Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2012 р.).— С. 60-68.
67.9(4УКР)300.21я431 / П68 Василевич, Г.А. Народ и представительная власть // Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2012 р.).— С. 30-39.
67.9(4УКР)300.21я431 / П68 Масловская, Т.С. Правовые основы совершенствования политических систем в зарубежных странах // Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2012 р.).— С. 23-29.
67.9(4УКР)300.21я431 / П68 Ющик, О.И. Избирательная система и парламентаризм в Украине: некоторіе вопросі теории и практики // Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2012 р.).— С. 19-22.
Бандурка О.М. // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - 2017. - № 2 (89).— С. 246-248.
"Круглий стіл" "Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної Ради") // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - 2017. - № 2 (89).— С. 214-241.
Шевчук, В.М. Вагомий внесок у протидію злочинам у сфері службової діяльності // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - 2017. - № 2 (89).— С. 211-213.
Тертишна, Л.С. Комплексний характер регіональної політики держави (господарсько-правовий аспект) // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - 2017. - № 2 (89).— С. 198-206.
Савчук, С.С. Сучасні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - 2017. - № 2 (89).— С. 188-197.
Попович, Н.В. Поняття "законодавство": традиційні підходи і новації // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - 2017. - № 2 (89).— С. 177-187.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід