Рейтинги вищих навчальних закладів

Рейтинг вищих навчальних закладів України "Топ 200 Україна" (Діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і вебометричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання)

Рейтинг за версією SciVerse Scopus (Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. Ранжування університетів проводиться за індексом Хірша - показнику, який ґрунтується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитування)

Рейтинг університетів світу за версією Webometrics (Укладається Cybermetrics Lab двічі на рік. Оцінює присутність вузів у віртуальному інформаційному просторі, вимірює наукову активність їх вчених і вплив їх публікацій, спираючись на університетські сайти та репозиторії (електронні архіви), ураховуючи кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі на рік.

Рейтинг Top Universites by Google Scholar Citations (Webometrics) (Укладається Cybermetrics Lab двічі на рік та формується за результатами підрахунку кількості цитувань праць топ 10 представників закладу у Google Академії (перший, найбільш цитований, профіль виключається з підрахунку). Данні цього рейтингу є одним з критеріїв формування Ranking Web університетів світу  - рейтинг Webometrics)

Рейтинг репозиторіїв «Ranking Web of Repositories» (Webometrics) (Оцінює кількість повнотекстових наукових робіт, наявних в репозиторії в публічному доступі, цитованість сховища як в професійних, так і в загальних соціальних мережах, а також в мережі Інтернет в цілому)

Рейтинг ХНУВС в системі "Бібліометрика української науки" (Система призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища. Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання створених науковцями особистих бібліометричних профілів на платформі Google Scholar та бібліометричних показників систем Scopus і Web of Science)

 
Пошук в електроному каталозі
Вхід